Wystawy

Wystawy

Wystawy organizowane przez Archiwum Nauki powstają najczęściej we współpracy z Polską Akademią Umiejętności, ale także z różnymi instytucjami kulturalnymi Krakowa .

Szczególne miejsce w tej działalności zajmuje cykl „W służbie nauki…”. Ma on na celu przybliżenie postaci wybitnych polskich uczonych szerokiemu gronu odbiorców. Otwarcie wystawy połączone jest zwykle z posiedzeniem naukowym, na którym referatom towarzyszy refleksja wspomnieniowa. Każda z ekspozycji posiada drukowany katalog, często wzbogacany materiałem ilustracyjnym. Pokłosiem posiedzeń naukowych jest seria wydawnicza „W służbie nauki…”.

Dotychczas zorganizowano 91 wystaw.


Dotychczas Archiwum Nauki zorganizowało następujące wystawy:

„W służbie Nauki…”

 1. Stanisław Kutrzeba (1886–1946) – wystawa w dniach: 22.06.1996 – 30.09.1996.
 2. Zygmunt Grodziński (1896–1982) – wystawa w dniach : 16.11.1996 – 14.02.1997.
 3. „Ojciec i córka…” Karol Lanckoroński (1848–1933), Karolina Lanckorońska (1898–2002) – wystawa w dniach: 20.06.1997 – 03.09.1997.
 4. Stanisław Tarnowski (1837–1917) – wystawa w dniach: 14.11.1997 – 14.02.1998.
 5. Tadeusz Kowalski (1889–1948) i jego wyprawy naukowe  – wystawa w dniach: 19.06.1998 – 30.10.1998.
 6. W kręgu Polskiego Słownika Biograficznego. Helena Wereszycka (1907–1995) – wystawa w dniach: 14.11.1998 – 14.12.1998.
 7. Izydora Dąmbska (1904–1983). Filozof niezłomny… – wystawa w dniach: 18.12.1998 – 26.02.1999.
 8. Józef Majer (1808–1899) – wystawa w dniach: 19.11.1999 – 12.02.2000.
 9. Henryk Niewodniczański (1900–1968). W stulecie urodzin twórcy krakowskiego ośrodka fizyki – wystawa w dniach: 17.11.2000 – 02.03.2001.
 10. Henryk Barycz (1901–1994). Uczony i Mistrz – wystawa w dniach: 22.06.2001 – 12.10.2001.
 11. Z życia i działalności Adama Vetulaniego (1901–1976) – wystawa w dniach: 16.11.2001 – 30.04.2002.
 12. Temu, który odważył się być prawym.Władysław Konopczyński (1880–1952) – wystawa w dniach: 21.06.2002 – 25.10.2002.
 13. Księga mojego czasu i działań. Wojciech M. Bartel (1923–1992) w 10. rocznicę śmierci – wystawa w dniach: 15.11.2002 – 30.04.2003.
 14. Granicami życie naznaczone. Wacław Felczak (1916–1993) w 10. rocznicę śmierci – wystawa w dniach: 13.06.2003 – 17.10.2003.
 15. Góry w życiu i działalności Antoniego Wrzoska (1908–1983). W 20. rocznicę śmierci – wystawa w dniach: 14.11.2003 – 30.04.2004.
 16. „…miał wzrok zwrócony ku horyzontom dalekim…”: Władysław Natanson (1864–1937) – wystawa w dniach: 18.06.2004 – 10.08.2004.
 17. Związki Tadeusza Banachiewicza (1882–1954) z PAU ekspozycja towarzysząca posiedzniu naukowemu poświęconemu T. Banachiewiczowi w 50. lecie śmierci w dniu: 29.10.2004.
 18. „Primum vivere – deinde philosophari”: Wincenty Lutosławski (1863–1954) w 50. rocznicę śmierci – wystawa w dniach: 19.11.2004 – 11.02.2005.
 19. Tadeusz Ważewski (1896–1972). W 110. rocznicę urodzin – wystawa w dniach: 23.09.2006 – 23.09.2006, listopad 2006 – marzec 2007.
 20. Marian Mięsowicz (1907–1992). Od intuicji do kierunków badań – wystawa w dniach: 16.11.2007 – 31.01.2008.
 21. „Pigmalion z Gontyny”. Kazimierz Nitsch (1874–1958): językoznawca i twórca polskiej dialektologii – wystawa w dniach: 20.06.2008 – 17.10.2008.
 22. „Akademii naszej oddany był całą duszą”: Stanisław Wróblewski (1868-1938) – wystawa w dniach: 21.11.2008 – 31.01.2009.
 23. „Romantyk i pozytywista”: Zenon Klemensiewicz (1891–1969) – wystawa w dniach: 19.06.2009 – 16.10.2009.
 24. „Ojciec i syn”: Józef Skąpski (1868–1950) i Józef Skąpski (1921–1998) – wystawa w dniach: 13.11.2009 – 12.02.2010.
 25. Civis Cracoviensis. Wiesław Bieńkowski (1926–1999): biograf i bibliograf – wystawa w dniach: 07.06.2010 – 15.10.2010.
 26. W poszukiwaniu prawdy w nauce i w życiu. Jerzy Smoleński (1881-1940): geograf i geolog – wystawa w dniach: 19.11.2010 – 18.02.2011.
 27. Na szlakach życia i nauki: Andrzej Pelczar (1937–2010) – wystawa w dniach: 17.06.2011 – 21.10.2011.
 28. Żyjąc dla idei… Roman Dyboski (1883–1945) Władysław Tarnawski (1885–1951) – wystawa w dniach: 18.11.2011 – 10.02.2012.
 29. Z pasji do nauki… Renata Dutkowa (1927–2015) – wystawa w dniach 22.04.2022 – 27.06.2022.

Wystawy okolicznościowe

 1. „Ślady dalekowschodnich wypraw w materiałach Władysława Kotwicza” – wystawa w dniach: 14.11.1994 – 16.12.1994).
 2. „Karolowi Wojtyle – Janowi Pawłowi II” – wystawa w dniach: 03.06.1997 – 13.06.1997).
 3. Pierwsze lata działalności Oddziału PAN w Krakowie – wystawa w dniach: 07.11.1997 – 08.11.1997).
 4. Zygmunt Grodziński, Kazimierz Mitera, Bolesław Skarżyński, Jan Zimowski. Krakowianie – uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej 1919–1920 – wystawa w dniach: 20.03.1999 – 31.05.1999.
 5. Polska Akademia Umiejętności w Union Academique Internationale – wystawa w dniach: 20.06.1999 – 15.10.1999.
 6. Twórcy Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce – wystawa w dniach: 18.06.2000 – 30.09.2000.
 7. „Z przeszłości Komisji Fizjograficznej…” –  wystawa towarzysząca posiedzeniu naukowemu z okazji 140-lecia Komisji Fizjograficznej w dniu 18.11.2005.
 8. Mieczysław Klimaszewski (1908–1995) – wystawa towarzysząca sesji naukowej PAU w 10. lecie śmierci uczonego w dniu 22.05.2006.
 9. Kazimierz Morawski (1852–1925) – wystawa towarzysząca sesji naukowej zorganizowanej przez Wydział I i Komisję Filologii Klasycznej PAU w dniu 27.03.2007.
 10. Między Krakowem a Pragą. Tadeusz Kowalski – Jan Rypka – Bedrich Hrozny (1889–1948) (1886–1968) (1879–1952). Z dziejów współpracy polskich i czeskich orientalistów – wystawa w dniach: 22.06.2007 – 16.10.2007.
 11. Człowiek i uczony. Ryszard Łużny (1927–1998) – wystawa w dniach: 07.03.2008 – 30.04.2008.
 12. Mezi Krakovem a Prahou. Bedřich Hrozný – Tadeusz Kowalski – Jan Rypka. Spolupráce českých a polských orientalistů – wystawa w dniach: 29.09.2008 – 10.10.2008.
 13. Z Fototeki Lanckorońskich – wystawa: 20.03.2009 – 30.04.2009.
 14. Hic liber mihi est. Ekslibrisy uczonych i instytucji nauki – wystawa: 19.03.2010 – 30.04.2010.
 15. Wystawa towarzysząca referatowi M. Płoszewskiej-Paulson: „Lew z Lea – o Leonie Płoszewskim, edytorze Stanisława Wyspiańskiego”, wygłoszonemu na posiedzeniu Komisji Historii Nauki PAU w dniu 24.11.2010.
 16. Secesja – Młoda Polska – Art Deco – wystawa: 18.03.2011 – 06.05.2011.
 17. Wystawa towarzysząca sesji naukowej Wydziału I i IV pt. „Tadeusz Chrzanowski (1926–2006): historyk sztuki – pisarz – inwentaryzator i konserwator zabytków” w dniu 17.02.2012.
 18. Ocalone od niepamięci… Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców ? – wystawa: 22.06.2012 – 12.10.2012)
 19. W sercu Mongolii. Stulecie wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 r. , –wystawa: 16.11.2012 – 28.02.2013)
 20. Wystawa okolicznościowa poświęcona związkom Jerzego Janika z Karolem Wojtyłą, towarzysząca sesji w PAU pt.: „Profesor Jerzy Janik (1927-2012) w pierwszą rocznicę śmierci”, (wystawa: 12.04.2013)
 21. Opowieści fotografią pisane. Fotografie w spuściznach uczonych i twórców, (wystawa: 19.06.2013 – 10.10.2013)
 22. By wznieść się ponad szczyty… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w., (wystawa: 15.11.2013 – 28.02.2014)
 23. Ocean wszechrzeczy… W spuściznach ludzi nauki i kultury, (wystawa: 13.06.2014 – 17.10.2014)
 24. Magistro et Amico…, wystawa poświęcona Lechowi Kalinowskiemu (1920–2004) w 10. rocznicę śmierci, towarzysząca posiedzeniu Wydziału I PAU, (wystawa: 29.10.2014 – 29.10.2014)
 25. Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie. Tym, którym cześć i miłość winniśmy w darze, (wystawa: 14.11.2014 – 28.02.2015)
 26. Krzysztof Skórczewski. Kolekcja miedziorytów z lat 2000–2014. Dar dla Gabinetu Rycin PAU, (wystawa: 20.03.2015 – 27.03.2015)
 27. Wspólnota umiłowania nauki. 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, (wystawa: 2015-06-19 –2015-11-14)
 28. 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, wystawa posterowa prezentująca sylwetki prezesów TNK, (wystawa: 19.06.2015 – 31.08.2015)
 29. Wznosząc gmach narodowej wiedzy. 200.rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, (wystawa: 09.12.2015 – 30.03.2016) wraz z częścią posterową: „Gdy jedna myśl rodzi drugą. Towarzystwo Naukowe Krakowskie staje się Akademią Umiejętności” (wystawa: 07.12.2015 – 29.02.2016)
 30. Krzysztof Skórczewski. Miedzioryty. Dar dla Gabinetu Rycin PAU, (wystawa 16.05.2016 – 06.06.2016)
 31. Bogna Krasnodębska-Gardowska (1900-1986). Grafiki z kolekcji Gabinetu Rycin PAU, (wystawa: 08.05.2017 – 30.06.2017)
 32. Nauka ponad granicami – z zagranicznych kontaktów uczonych polskich w XX wieku , (wystawa: 2016-06-17 – 2016-10-28)
 33. Łącząc miłość nauki z miłością Ojczyzny.Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności, (wystawa: 2016-11-18 – 2017-03-30)
 34. Ekslibrisy i małe grafiki Krzysztofa Lachtary, (wystawa: 16.09.2017 –29.09.2017)
 35. Polscy uczeni w świecie. Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej, (wystawa: 16.10.2017 – 11.03.2017)
 36. Z myślą o przyszłości i Ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności, (wystawa: 16.11.2017 – 23.03.2018)
 37. Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej AU i PAU w kręgu społecznej troski, wystawa posterowa prezentowana w PAU, (wystawa: 16.11.2017 – 03.03.2018)
 38. 60. rocznica powstania Oddziału PAN w Krakowie, (wystawa: 4.11.2017 – 16.11.2017)
 39. Seria oryginalnych grafik artystów polskich w opracowaniu Aliny Kalczyńskiej  1984-2014, (wystawa: 09.05.2018 – 04.06.2018)
 40. Orient bliski i daleki, (wystawa: 15.06.2018 – 23.10.2018)
 41. Niepodległej… . 100. rocznica odzyskania niepodległości, (wystawa: 16.11.2018 – 15.03.2019)
 42. Pamięć Polski – Dokumenty Niepodległej, (wystawa: 29.09.2018 – 30.09.2018)
 43. Czesław Woś. Grafika, ekslibris, (wystawa: 05.04.2019 – 30.04.2019)
 44. Zostawić po sobie ślad. Wojciech Narębski – żołnierz i uczony, (wystawa: 06.06.2019 – 05.09.2019)
 45. Ewa Zawadzka. Grafika i rysunek z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN, (wystawa: 11.09.2019 – 04.10.2019)
 46. Walery Goetel (1889 – 1972). Urodziłem się jako jeden z tych, którzy mają ciekawość świata… W 130. rocznicę urodzin prof. Walerego Goetla oraz 100-lecie powstania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, (wystawa 16.10.2019 – 29.11.2019)
 47. Ex musicis – ekslibrisy muzyczne ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, (wystawa: 11.12 2019 – 23.01.2020)

Podróże uczonych

 1. „Z albumu Walerego Goetla… Afryka” (wystawa w dniach: 01.10.2005 – 08.09.2006).
 2. „Z albumu Stanisława Kutrzeby… Miasta europejskie na przełomie XIX i XX wieku” (wystawa w dniach 01.08.2006 – 31.12.2006).
 3. „Z wypraw Władysława Kotwicza – Mongolia 1912” (wystawa w dniach 19.01.2007 – 30.10.2007).
 4. „Na falach Nilu”. Z podroży Walerego Goetla do Afryki” (wystawa w dniach 01.06.2016 – styczeń 2017).
 5. W poszukiwaniu piękna przyrody. Podróże Walerego Goetla i Piotra Chrząstowskiego (wystawa w dniach 26.11.2021 – 28.02.2022). Wystawa była następnie eksponowana w Bibliotece Akademii Górniczo-Hutniczej (w dniach 16.03 – 29.04.2022) oraz na zamku w Suchej Beskidzkiej.

Nauki przyrodnicze w archiwaliach

 1. Parki Narodowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, (wystawa: 30.10.2007 – 06.10.2008)
 2. Obszary chronione w Polsce, (wystawa: 06.10.2008 – 31.01.2009)
 3. Tuż nad ziemią. Świat widziany oczami entomologa., (wystawa: 01.09.2010 – czerwiec 2011)
 4. Zwróć oczy na przyrodę, Świat roślin w archiwaliach, (wystawa: 30.07.2011 – 30.12.2011)

Inne

 1. „Sport i turystyka. Z materiałów uczonych polskich.”, (wystawa: 01.04.2009 – listopad 2009)
 2. „Historia krótkiej formy korespondencji”, (wystawa: 01.12.2009 – wrzesień 2010)
 3. W uznaniu zasług. Odznaczenia ze spuścizn uczonych w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, (wystawa: 01.07.2012 – 05.03.2013)
 4. Geografom w dowód uznania (medale, odznaczenia, dyplomy ze zbiorów Archiwum Nauki), (wystawa: 06.03.2013 – 14.10.2013)
 5. Młodość mija jak sen… Obrazki z życia towarzyskiego uczennicy i studentki. Anna Kutrzeba Pojnarowa (1913-1993), (wystawa: 15.10.2013 – 31.03.2014)
 6. Młodzieńcze pasje uczonych. Tadeusz Kowalski (1889-1948) Kazimierz Kowalski (1925-2007), (wystawa: 15.04.2014 – 31.10.2014)
 7. „Przeżywamy straszne czasy …” Wielka Wojna w pamiętnikach Ludmiły Wróblewskiej, (wystawa: 24.08.2015 – 31.05.2016)
 8. Dzieje nauki i historia ludzi – zasób Archiwum Nauki PAN i PAU, wystawa planszowa towarzysząca X. Warszawskiemu Piknikowi Archiwalnemu (wystawa: 08.06.2019 – 08.06.2019)
YouTube