Wystawy

Wystawy

Wystawy organizowane przez Archiwum Nauki powstają najczęściej we współpracy z Polską Akademią Umiejętności, ale także z różnymi instytucjami kulturalnymi Krakowa .

Szczególne miejsce w tej działalności zajmuje cykl „W służbie nauki…”. Ma on na celu przybliżenie postaci wybitnych polskich uczonych szerokiemu gronu odbiorców. Otwarcie wystawy połączone jest zwykle z posiedzeniem naukowym, na którym referatom towarzyszy refleksja wspomnieniowa. Każda z ekspozycji posiada drukowany katalog, często wzbogacany materiałem ilustracyjnym. Pokłosiem posiedzeń naukowych jest seria wydawnicza „W służbie nauki…”.

Dotychczas zorganizowano 91 wystaw.


Dotychczas Archiwum Nauki zorganizowało następujące wystawy:

W służbie Nauki…

 1. Stanisław Kutrzeba (1886-1946), (wystawa: 22.06.1996 – 30.09.1996)
 2. Zygmunt Grodziński (1896-1982), (wystawa: 16.11.1996 – 14.02.1997)
 3. „Ojciec i córka…” Karol Lanckoroński (1848-1933), Karolina Lanckorońska (1898-2002), (wystawa: 20.06.1997 – 03.09.1997)
 4. Stanisław Tarnowski (1837-1917), (wystawa: 14.11.1997 – 14.02.1998)
 5. Tadeusz Kowalski (1889-1948) i jego wyprawy naukowe, (wystawa: 19.06.1998 – 30.10.1998)
 6. W kręgu Polskiego Słownika Biograficznego. Helena Wereszycka (1907-1995), (wystawa: 14.11.1998 – 14.12.1998)
 7. Izydora Dąmbska (1904-1983). Filozof niezłomny…, (wystawa: 18.12.1998 – 26.02.1999)
 8. Józef Majer (1808-1899), (wystawa: 19.11.1999 – 12.02.2000)
 9. Henryk Niewodniczański (1900-1968). W stulecie urodzin twórcy krakowskiego ośrodka fizyki, (wystawa: 17.11.2000 – 02.03.2001)
 10. Henryk Barycz (1901-1994). Uczony i Mistrz., (wystawa: 22.06.2001 – 12.10.2001)
 11. Z życia i działalności Adama Vetulaniego (1901-1976), (wystawa: 16.11.2001 – 30.04.2002)
 12. Temu, który odważył się być prawym.Władysław Konopczyński (1880-1952), (wystawa: 21.06.2002 – 25.10.2002)
 13. Księga mojego czasu i działań. Wojciech M. Bartel (1923-1992) w 10 rocznicę śmierci., (wystawa: 15.11.2002 – 30.04.2003)
 14. Granicami życie naznaczone. Wacław Felczak (1916-1993) w 10 rocznicę śmierci, (wystawa: 13.06.2003 – 17.10.2003)
 15. Góry w życiu i działalności Antoniego Wrzoska (1908-1983). W 20 rocznicę śmierci, (wystawa: 14.11.2003 – 30.04.2004)
 16. „…miał wzrok zwrócony ku horyzontom dalekim…” Władysław Natanson (1864-1937), (wystawa: 18.06.2004 – 10.08.2004)
 17. Związki Tadeusza Banachiewicza (1882-1954) Z PAU. Ekspozycja towarzysząca posiedzniu naukowemu poświęconemu T. Banachiewiczowi w 50. lecie śmierci, (wystawa: 29.10.2004 – 29.10.2004)
 18. „Primum vivere – deinde philosophari” Wincenty Lutosławski (1863-1954) W 50 rocznicę śmierci, (wystawa: 19.11.2004 – 11.02.2005)
 19. Tadeusz Ważewski (1896-1972). W 110 rocznicę urodzin, (wystawa: 23.09.2006 – 23.09.2006, listopad 2006 – marzec 2007)
 20. Marian Mięsowicz (1907–1992). Od intuicji do kierunków badań, (wystawa: 16.11.2007 – 31.01.2008)
 21. „Pigmalion z Gontyny” Kazimierz Nitsch (1874–1958) językoznawca i twórca polskiej dialektologii , (wystawa: 20.06.2008 – 17.10.2008)
 22. „Akademii naszej oddany był całą duszą” Stanisław Wróblewski (1868-1938), (wystawa: 21.11.2008 – 31.01.2009)
 23. „Romantyk i pozytywista” Zenon Klemensiewicz (1891–1969), (wystawa: 19.06.2009 – 16.10.2009)
 24. „Ojciec i syn” Józef Skąpski (1868–1950) i Józef Skąpski (1921–1998), (wystawa: 13.11.2009 – 12.02.2010)
 25. Civis Cracoviensis Wiesław Bieńkowski (1926–1999) biograf i bibliograf, (wystawa: 07.06.2010 – 15.10.2010)
 26. W poszukiwaniu prawdy w nauce i w życiu Jerzy Smoleński (1881-1940) geograf i geolog, (wystawa: 19.11.2010 – 18.02.2011)
 27. Na szlakach życia i nauki Andrzej Pelczar (1937-2010), (wystawa: 17.06.2011 – 21.10.2011)
 28. Żyjąc dla idei… Roman Dyboski (1883-1945) Władysław Tarnawski (1885-1951), (wystawa: 18.11.2011 – 10.02.2012)

Wystawy okolicznościowe

 1. Ślady dalekowschodnich wypraw w materiałach Władysława Kotwicza, (wystawa: 14.11.1994 – 16.12.1994)
 2. Karolowi Wojtyle – Janowi Pawłowi II, (wystawa: 03.06.1997 – 13.06.1997)
 3. Pierwsze lata działalności Oddziału PAN w Krakowie, (wystawa: 07.11.1997 – 08.11.1997)
 4. Zygmunt Grodziński, Kazimierz Mitera, Bolesław Skarżyński, Jan Zimowski. Krakowianie – uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, (wystawa: 20.03.1999 – 31.05.1999)
 5. Polska Akademia Umiejętności w Union Academique Internationale, (wystawa: 20.06.1999 – 15.10.1999)
 6. Twórcy Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce, (wystawa: 18.06.2000 – 30.09.2000)
 7. „Z przeszłości Komisji Fizjograficznej…”, ekspozycja towarzysząca posiedzeniu naukowemu z okazji 140-lecia Komisji Fizjograficznej, (wystawa: 18.11.205 – 18.11.2005)
 8. Mieczysław Klimaszewski (1908-1995), wystawa towarzysząca sesji naukowej PAU w 10. lecie śmierci uczonego, (wystawa: 22.05.2006 – 22.05.2006)
 9. Kazimierz Morawski (1852-1925), wystawa towarzysząca sesji naukowej zorganizowanej przez Wydział I i Komisję Filologii Klasycznej PAU, (wystawa: 27.03.2007 – 27.03.2007)
 10. Między Krakowem a Pragą. Tadeusz Kowalski – Jan Rypka – Bedrich Hrozny (1889 – 1948) (1886 – 1968) (1879 – 1952). Z dziejów współpracy polskich i czeskich orientalistów, (wystawa: 22.06.2007 – 16.10.2007)
 11. Człowiek i uczony. Ryszard Łużny (1927-1998), (wystawa: 07.03.2008 – 30.04.2008)
 12. Mezi Krakovem a Prahou Bedřich Hrozný – Tadeusz Kowalski – Jan Rypka Spolupráce českých a polských orientalistů , (wystawa:29.09.2008 – 10.10.2008)
 13. Z Fototeki Lanckorońskich, (wystawa: 20.03.2009 – 30.04.2009)
 14. Hic liber mihi est. Ekslibrisy uczonych i instytucji nauki, (wystawa: 19.03.2010 – 30.04.2010)
 15. Wystawa towarzysząca referatowi M. Płoszewskiej-Paulson: „Lew z Lea – o Leonie Płoszewskim, edytorze Stanisława Wyspiańskiego”, wygłoszonemu na posiedzeniu Komisji Historii Nauki PAU, (wystawa: 24.11.2010 – 24.11.2010)
 16. Secesja – Młoda Polska – Art Deco, (wystawa: 18.03.2011 – 06.05.2011)
 17. Wystawa towarzysząca sesji naukowej Wydziału I i IV pt. „Tadeusz Chrzanowski (1926-2006) historyk sztuki – pisarz – inwentaryzator i konserwator zabytków” (wystawa: 17.02.2012 – 17.02.2012)
 18. Ocalone od niepamięci… Co kryją archiwa osobiste uczonych i twórców ?, (wystawa: 22.06.2012 – 12.10.2012)
 19. W sercu Mongolii. Stulecie wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 r. , (wystawa: 16.11.2012 – 28.02.2013)
 20. Wystawa okolicznościowa poświęcona związkom Jerzego Janika z Karolem Wojtyłą, towarzysząca sesji w PAU pt.: „Profesor Jerzy Janik (1927-2012) w pierwszą rocznicę śmierci”, (wystawa: 12.04.2013)
 21. Opowieści fotografią pisane. Fotografie w spuściznach uczonych i twórców, (wystawa: 19.06.2013 – 10.10.2013)
 22. By wznieść się ponad szczyty… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w., (wystawa: 15.11.2013 – 28.02.2014)
 23. Ocean wszechrzeczy… w spuściznach ludzi nauki i kultury, (wystawa: 13.06.2014 – 17.10.2014)
 24. Magistro et Amico…, wystawa poświęcona Lechowi Kalinowskiemu (1920-2004) w 10. rocznicę śmierci, towarzysząca posiedzeniu Wydziału I PAU, (wystawa: 29.10.2014 – 29.10.2014)
 25. Odłamki pamięci o Wielkiej Wojnie. Tym, którym cześć i miłość winniśmy w darze, (wystawa: 14.11.2014 – 28.02.2015)
 26. Krzysztof Skórczewski. Kolekcja miedziorytów z lat 2000 – 2014. Dar dla Gabinetu Rycin PAU, (wystawa: 20.03.2015 – 27.03.2015)
 27. Wspólnota umiłowania nauki.200 rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, (wystawa: 2015-06-19 – 2015-11-14)
 28. 200. rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, wystawa posterowa prezentująca sylwetki prezesów TNK, (wystawa: 19.06.2015 – 31.08.2015)
 29. Wznosząc gmach narodowej wiedzy. 200.rocznica powołania Towarzystwa Naukowego Krakowskiego, (wystawa: 09.12.2015 – 30.03.2016) wraz z częścią posterową: „Gdy jedna myśl rodzi drugą. Towarzystwo Naukowe Krakowskie staje się Akademią Umiejętności” (wystawa: 07.12.2015 – 29.02.2016)
 30. Krzysztof Skórczewski. Miedzioryty. Dar dla Gabinetu Rycin PAU, (wystawa16.05.2016 – 06.06.2016)
 31. Bogna Krasnodębska-Gardowska (1900-1986). Grafiki z kolekcji Gabinetu Rycin PAU, (wystawa: 08.05.2017 – 30.06.2017)
 32. Nauka ponad granicami – z zagranicznych kontaktów uczonych polskich w XX wieku , (wystawa: 2016-06-17 – 2016-10-28)
 33. Łącząc miłość nauki z miłością Ojczyzny.Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności, (wystawa: 2016-11-18 – 2017-03-30)
 34. Ekslibrisy i małe grafiki Krzysztofa Lachtary, (wystawa: 16.09.2017 – 29.09.2017)
 35. Polscy uczeni w świecie. Wymiana inspiracji i wiedzy w kontaktach uczonych Europy Środkowej, (wystawa: 16.10.2017 – 11.03.2017)
 36. Z myślą o przyszłości i Ojczyzny. Ofiarodawstwo na rzecz Polskiej Akademii Umiejętności, (wystawa: 16.11.2017 – 23.03.2018)
 37. Mecenasi i darczyńcy w dziejach nauki polskiej AU i PAU w kręgu społecznej troski, wystawa posterowa prezentowana w PAU, (wystawa: 16.11.2017 – 03.03.2018)
 38. 60. rocznica powstania Oddziału PAN w Krakowie, (wystawa: 4.11.2017 – 16.11.2017)
 39. Seria oryginalnych grafik artystów polskich w opracowaniu Aliny Kalczyńskiej  1984-2014, (wystawa: 09.05.2018 – 04.06.2018)
 40. Orient bliski i daleki, (wystawa: 15.06.2018 – 23.10.2018)
 41. Niepodległej… . 100. rocznica odzyskania niepodległości, (wystawa: 16.11.2018 – 15.03.2019)
 42. Pamięć Polski – Dokumenty Niepodległej, (wystawa: 29.09.2018 – 30.09.2018)
 43. Czesław Woś. Grafika, ekslibris, (wystawa: 05.04.2019 – 30.04.2019)
 44. Zostawić po sobie ślad. Wojciech Narębski – żołnierz i uczony, (wystawa: 06.06.2019 – 05.09.2019)
 45. Ewa Zawadzka. Grafika i rysunek z kolekcji Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN, (wystawa: 11.09.2019 – 04.10.2019)
 46. Walery Goetel (1889 – 1972). Urodziłem się jako jeden z tych, którzy mają ciekawość świata… W 130. rocznicę urodzin prof. Walerego Goetla oraz 100-lecie powstania Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie, (wystawa 16.10.2019 – 29.11.2019)
 47. Ex musicis – ekslibrisy muzyczne ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, (wystawa: 11.12 2019 – 23.01.2020)

Podróże uczonych

 1. „Z albumu Walerego Goetla… Afryka”, (wystawa: 01.10.2005 – 08.09.2006 )
 2. „Z albumu Stanisława Kutrzeby… Miasta europejskie na przełomie XIX i XX wieku”, (wystawa: 01.08.2006 – 31.12.2006)
 3. Z wypraw Władysława Kotwicza – Mongolia 1912, (wystawa: 19.01.2007 – 30.10.2007)
 4. „Na falach Nilu” z podroży Walerego Goetla do Afryki, (wystawa: 01.06.2016 – styczeń 2018)

Nauki przyrodnicze w archiwaliach

 1. Parki Narodowe Stanów Zjednoczonych Ameryki, (wystawa: 30.10.2007 – 06.10.2008)
 2. Obszary chronione w Polsce, (wystawa: 06.10.2008 – 31.01.2009)
 3. Tuż nad ziemią. Świat widziany oczami entomologa., (wystawa: 01.09.2010 – czerwiec 2011)
 4. Zwróć oczy na przyrodę, Świat roślin w archiwaliach, (wystawa: 30.07.2011 – 30.12.2011)

Inne

 1. „Sport i turystyka. Z materiałów uczonych polskich.”, (wystawa: 01.04.2009 – listopad 2009)
 2. „Historia krótkiej formy korespondencji”, (wystawa: 01.12.2009 – wrzesień 2010)
 3. W uznaniu zasług. Odznaczenia ze spuścizn uczonych w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, (wystawa: 01.07.2012 – 05.03.2013)
 4. Geografom w dowód uznania (medale, odznaczenia, dyplomy ze zbiorów Archiwum Nauki), (wystawa: 06.03.2013 – 14.10.2013)
 5. Młodość mija jak sen… Obrazki z życia towarzyskiego uczennicy i studentki. Anna Kutrzeba Pojnarowa (1913-1993), (wystawa: 15.10.2013 – 31.03.2014)
 6. Młodzieńcze pasje uczonych. Tadeusz Kowalski (1889-1948) Kazimierz Kowalski (1925-2007), (wystawa: 15.04.2014 – 31.10.2014)
 7. „Przeżywamy straszne czasy …” Wielka Wojna w pamiętnikach Ludmiły Wróblewskiej, (wystawa: 24.08.2015 – 31.05.2016)
 8. Dzieje nauki i historia ludzi – zasób Archiwum Nauki PAN i PAU, wystawa planszowa towarzysząca X. Warszawskiemu Piknikowi Archiwalnemu (wystawa: 08.06.2019 – 08.06.2019)
YouTube