Partnerzy

Partnerzy

Stowarzyszenie Polonistów z siedzibą przy Wydziale Polonistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Link do strony internetowej

______________________________________________________________________________

Cyfrowe Archiwum Romana Ingardena

Są to udostępnione w Internecie opracowane typologicznie i merytorycznie materiały archiwalne dotyczące nieznanych prac naukowych wybitnego polskiego humanisty oraz jego korespondencji z przedstawicielami kultury i nauki XX wieku z polski i z zagranicy. Zasadniczym celem Archiwum jest przywrócenie polskiej oraz zachodniej kulturze i nauce korespondencji i niepublikowanych dotychczas prac naukowych Romana Ingardena, przez włączenie ich po raz pierwszy do światowego obiegu naukowego. Spuścizna filozoficzna Ingardena w pewnej części należy już do nauki światowej. Natomiast bogata korespondencja  filozofa w bardzo niewielkim stopniu została jak dotąd udostępniona polskiemu i zagranicznemu odbiorcy. Archiwum powstało dzięki wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Rzeczpospolitej Polskiej.

Link do strony internetowej

YouTube