Z Fototeki Lanckorońskich, (wystawa: 2009-03-20 – 2009-04-30)

Z Fototeki Lanckorońskich, (wystawa: 2009-03-20 – 2009-04-30)

Wystawy okolicznościowe
Z Fototeki Lanckorońskich
Wystawa była prezentowana w dniach 20 III 2009 – 30 IV 2009

Okolicznościowa wystawa upamiętniająca osiemdziesięciolecie przekazania przez Karola Lanckorońskiego zbioru fotografii naukowych dla Polskiej Akademii Umiejętności. Wystawa ukazuje unikatowe fotografie z kolekcji Karola Lanckorońskiego nigdzie wcześniej nie prezentowane. Spośród ponad 40000 zdjęć będących własnością Polskiej Akademii Umiejętności, dokonano wyboru reprezentatywnej części materiału ikonograficznego ukazującej przekrój tematyczny całości Fototeki Lanckorońskich. Na wystawie można obejrzeć zarówno widoki Wiednia, rodzinnego miasta Karola Lanckorońskiego, jak też zdjęcia z miejsc jego podróży naukowych. Wnikliwy odbiorca bez trudu dostrzeże także fotografie przedstawiające twórczość Michała Anioła, tak bliską sercu Karoliny Lanckorońskiej, córki donatora i zarazem kustosza darowanej kolekcji. Moment przekazania fotografii do Polskiej Akademii Umiejętności i ich dzieje w latach trzydziestych XX wieku ilustrują pochodzące z tego okresu oryginalne materiały archiwalne.

Materiały dodatkowe:

YouTube