Stanisław Kutrzeba (1886-1946), (wystawa: 1996-06-22 – 1996-09-30)

Stanisław Kutrzeba (1886-1946), (wystawa: 1996-06-22 – 1996-09-30)

W służbie Nauki…
Stanisław Kutrzeba (1876-1946)
Wystawa była prezentowana w dniach 22 VI 1996 – 30 IX 1996

Stanisław Kutrzeba – prawnik, historyk ustroju, archiwista. Wystawę i uroczyste posiedzenie zorganizowano dla uczczenia 120-tej rocznicy urodzin i 50-tej rocznicy śmierci sekretarza generalnego (1926-1939) i prezesa (1939-1946) Polskiej Akademii Umiejętności, rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności „W służbie nauki…” nr 2 – „Stanisław Kutrzeba, 1876-1946. Materiały z Uroczystego Posiedzenia PAU w dniu 24 czerwca 1996 r.”, Kraków 1998.

YouTube