Izydora Dąmbska (1904-1983). Filozof niezłomny…, (wystawa: 1998-12-18 – 1999-02-26)

Izydora Dąmbska (1904-1983). Filozof niezłomny…, (wystawa: 1998-12-18 – 1999-02-26)

W służbie Nauki…
Izydora Dąmbska (1904-1983). Filozof niezłomny…
Wystawa była prezentowana w dniach 18 XII 1998 – 26 II 1999

Izydora Dąmbska – filozof, logik. Otwarcie wystawy zostało połączone z sesją zorganizowaną z okazji 15-tej rocznicy śmierci przez Instytut Filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego i Zespół Metodologiczno-Epistemologiczny Polskiego Towarzystwa Filozoficznego imienia Izydory Dąmbskiej.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy, „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, numer VI z 2000 roku, oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności „W służbie nauki…” nr 5 – „Izydora Dąmbska 1904-1983. Materiały z sympozjum Non est necesse vivere, necesse est philosophari, Kraków, 18-19 grudnia 1998 r.”, Kraków 2001.

YouTube