Cykl „Studia i materiały…”

Cykl „Studia i materiały…”

Na materiałach z zasobu Archiwum Nauki oparta jest seria „Studia i materiały do dziejów Polskiej Akademii Umiejętności”, zainicjowana i wydawana przez PAU.

  • Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności
  • Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952)
  • Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności
  • Jan Baudouin de Courtenay i Jooseppi J. Mikkola korespondencja z lat 1898-1926″
  • 140 rocznica utworzenia Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności
  • Michał Rybiński (1844-1905) Kustosz Muzeum Fizjograficznego Akademii Umiejętności

Od Towarzystwa Naukowego Krakowskiego do Polskiej Akademii Umiejętności
Tom I – Piotr Hübner
Kraków 2002


Botanika w Towarzystwie Naukowym Krakowskim, Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności (1815-1952)
Tom II – Piotr Köhler
Kraków 2002


Starunia i badania czwartorzędu w tradycji i inicjatywach Polskiej Akademii Umiejętności
Tom III – Stefan Witold Alexandrowicz
Kraków 2004


Jan Baudouin de Courtenay i Jooseppi J. Mikkola korespondencja z lat 1898-1926
Tom IV – Raimo Pullat
Kraków 2004


140 rocznica utworzenia Komisji Fizjograficznej Towarzystwa Naukowego Krakowskiego oraz Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności
Tom V
Kraków 2009


Michał Rybiński (1844-1905) Kustosz Muzeum Fizjograficznego Akademii Umiejętności
Tom VI – Jerzy Pawłowski
Kraków 2010


Powyższe wydawnictwa można zamawiać w Dziale Wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności.

  • Adres: 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17,
  • tel: (012) 424-02-12,
  • fax: (012) 422-54-22,
  • e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl
YouTube