W kręgu Polskiego Słownika Biograficznego. Helena Wereszycka (1907-1995), (wystawa: 1998-11-14 – 1998-12-14)

W kręgu Polskiego Słownika Biograficznego. Helena Wereszycka (1907-1995), (wystawa: 1998-11-14 – 1998-12-14)

W służbie Nauki…
W kręgu Polskiego Słownika Biograficznego. Helena Wereszycka (1907-1995)
Wystawa była prezentowana w dniach 14 XI 1998 – 14 XII 1998

Helena Wereszycka – historyk i biografista. Związana od roku 1929 z Polskim Słownikiem Biograficznym. Wystawa towarzyszyła posiedzeniu naukowemu zorganizowanemu przez Instytut Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego i ekspozycji prezentowanej w Bibliotece Jagiellońskiej pt. „Henryk Wereszycki – historyk niewoli polskiej” (16 XI 1998- 4 XII 1998).

Dodatkowe informacje można uzyskać w katalogu wystawy, książce „Henryk Wereszycki (1898-1990). Historia w życiu historyka”, pod red. E. Orman i A. Cetnarowicza, Kraków 2001 oraz w „Studiach Historycznych”, 1999, zeszyt 4.

YouTube