Wykład dr. Frazika dla gości z Węgier – relacja fotograficzna

Wykład dr. Frazika dla gości z Węgier – relacja fotograficzna

Fotografie z wykładu dr. Wojciecha Frazika dla węgierskich gości Centrum Kultury w Pleśnej w dniu 15 lipca 2022 r. Tematem wystąpienia była sylwetka prof. Wacława Felczaka i jego związki z Węgrami. Wykład poprzedzony był wstępem Macieja Łyszczarza, zawierającym informacje o działalności jednego z organizatorów wydarzenia – Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Fot. Maciej Piróg

YouTube