Stanisław Tarnowski 1837-1917, (wystawa: 1997-11-14 – 1998-02-14)

Stanisław Tarnowski 1837-1917, (wystawa: 1997-11-14 – 1998-02-14)

W służbie Nauki…
Stanisław Tarnowski 1837-1917
Wystawa była prezentowana w dniach 14 XI 1997 – 14 II 1998

Stanisław Tarnowski – historyk literatury, publicysta i polityk. Otwarcie wystawy zostało połączone z uroczystym posiedzeniem naukowym zorganizowanym dla uczczenia zasług sekretarza generalnego (1883-1890) i prezesa (1890-1917) Polskiej Akademii Umiejętności.

Więcej informacji można uzyskać: w katalogu ekspozycji, „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, numer V z 1999 roku, oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności „W służbie nauki…” nr 3 – „Stanisław Tarnowski, 1837-1917. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 14 listopada 1997 r.”, Kraków 1999.

YouTube