„Sport i turystyka. Z materiałów uczonych polskich.”, (wystawa: 2009-04-01 – listopad 2009)

„Sport i turystyka. Z materiałów uczonych polskich.”, (wystawa: 2009-04-01 – listopad 2009)

Inne
„Sport i turystyka. Z materiałów uczonych polskich.”
Wystawa  prezentowana od dnia 01 IV 2009 – listopada 2009
Wystawa prezentowana jest przy Kancelarii Prezesa PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Wystawa „Sport i turystyka”, prezentowana od kwietnia 2009 r. przy Kancelarii Prezesa PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie została oparta na materiałach archiwalnych pochodzących ze spuścizn uczonych, przechowywanych w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Wystawa przedstawia niewielki wycinek bogatych materiałów, dotyczących tej ważnej sfery życia społecznego, jaką jest sport. Prezentowane na wystawie archiwalia dokumentują sport wyczynowy oraz szeroko pojętą aktywność fizyczną.

Główną część ekspozycji stanowią materiały ze spuścizn Walerego Goetla (1889-1972) – geologa, ekologa, profesora i rektora Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie oraz Zygmunta Grodzińskiego (1896-1982) – zoologa, profesora i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego. Walery Goetel – współtwórca Akademickiego Związku Sportowego, od wczesnej młodości uprawiał lekkoatletykę, taternictwo, narciarstwo, wioślarstwo i zapasy. Zygmunt Grodziński interesował się wioślarstwem, był doskonałym pływakiem, grał w tenisa, uprawiał turystykę pieszą i rowerową. Ekspozycję wzbogaciły archiwalia ze spuścizny Mariana Tokarskiego (1862-1942) – doktora medycyny, pedagoga, krzewiciela wychowania fizycznego na terenie Krakowa i Galicji. Uzupełnienie wystawy stanowią fotografie pochodzące ze spuścizn: Anny Kutrzeby-Pojnar (1913-1993) – etnologa i profesor Uniwersytetu Warszawskiego, pasjonującej się narciarstwem i turystyką górską oraz Karoliny Lanckorońskiej (1898-2002) – historyka sztuki, mecenasa nauki i kultury polskiej.

Źródłem cennych wrażeń mogą być dla miłośników sportu fotografie prezentujące sposób uprawiania popularnych dyscyplin na przełomie XIX i XX, tak różniący się od dzisiejszej sportowej rywalizacji.


Anna Kutrzeba-Pojnar

Grupa szermierzy krakowskiego Sokoła (Marian Tokarski trzeci od lewej)

Zawody w skokach narciarskich, Zakopane

YouTube