„Pigmalion z Gontyny” Kazimierz Nitsch (1874–1958) językoznawca i twórca polskiej dialektologii , (wystawa: 2008-06-20 – 2008-10-17)

„Pigmalion z Gontyny” Kazimierz Nitsch (1874–1958) językoznawca i twórca polskiej dialektologii , (wystawa: 2008-06-20 – 2008-10-17)

W służbie Nauki…
„Pigmalion z Gontyny” Kazimierz Nitsch (1874–1958) językoznawca i twórca polskiej dialektologii
Wystawa była prezentowana w dniach 20 VI 2008 – 17 X 2008, codziennie w godz. 10:00 – 15:00

Kazimierz Nitsch – językoznawca, dialektolog, profesor Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otwarcie wystawy połączone zostało z posiedzeniem naukowym zorganizowanym z okazji 50-tej rocznicy śmierci prezesa Polskiej Akademii Umiejętności (1946-1957). Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy.


Powiązane materiały:

  1. Zaproszenie na wystawę


Plakat wystawy

YouTube