Józef Majer (1808-1899), (wystawa: 1999-11-19 – 2000-02-25)

Józef Majer (1808-1899), (wystawa: 1999-11-19 – 2000-02-25)

W służbie Nauki…
Józef Majer (1808-1899)
Wystawa była prezentowana w dniach 19 XI 1999 – 25 II 2000

Józef Majer – lekarz i antropolog, rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, prezes Towarzystwa Naukowego Krakowskiego (1848-1851, 1860-1872) i Akademii Umiejętności (1872-1890). Otwarcie wystawy zostało połączone z posiedzeniem naukowym z okazji setnej rocznicy śmierci.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy, „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, numer VIII z 2002 roku, oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności „W służbie nauki…” nr 6 – „Józef Majer 1808-1899. Materiały z posiedzenia naukowego PAU w dniu 19 listopada 1999 r.”, Kraków 2002.

YouTube