Księga mojego czasu i działań. Wojciech Maria Bartel (1923-1992) w 10 rocznicę śmierci., (wystawa: 2002-11-15 – 2003-04-30)

Księga mojego czasu i działań. Wojciech Maria Bartel (1923-1992) w 10 rocznicę śmierci., (wystawa: 2002-11-15 – 2003-04-30)

W służbie Nauki…
Księga mojego czasu i działań. Wojciech Maria Bartel (1923-1992) w 10 rocznicę śmierci.
Wystawa była prezentowana w dniach 15 XI 2002 – 30 IV 2003

Wojciech M. Bartel – historyk prawa i kanonista. Otwarcie wystawy połączono z posiedzeniem naukowym z okazji 10-tej rocznicy śmierci uczonego.

Więcej informacji na temat wystawy można uzyskać w katalogu wystawy, w „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, numer X z 2004 roku.

YouTube