Henryk Niewodniczański (1900-1968). W stulecie urodzin twórcy krakowskiego ośrodka fizyki, (wystawa: 2000-11-17 – 2001-03-02)

Henryk Niewodniczański (1900-1968). W stulecie urodzin twórcy krakowskiego ośrodka fizyki, (wystawa: 2000-11-17 – 2001-03-02)

W służbie Nauki…
Henryk Niewodniczański (1900-1968). W stulecie urodzin twórcy krakowskiego ośrodka fizyki
Wystawa była prezentowana w dniach 17 XI 2000 – 02 III 2001

Henryk Niewodniczański – fizyk. Otwarcie ekspozycji połączono z posiedzeniem naukowym w stulecie urodzin twórcy Instytutu Fizyki Jądrowej w Krakowie, członka Polskiej Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy, „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, numer IX z 2003 roku, oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności „W służbie nauki…” nr 8 – „Henryk Niewodniczański, 1900-1968. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU”, Kraków 2003.

YouTube