Henryk Barycz (1901-1994). Uczony i Mistrz., (wystawa: 2001-06-22 – 2001-10-12)

Henryk Barycz (1901-1994). Uczony i Mistrz., (wystawa: 2001-06-22 – 2001-10-12)

W służbie Nauki…
Henryk Barycz (1901-1994). Uczony i Mistrz.
Wystawa była prezentowana w dniach 22 VI 2001 – 12 X 2001

Henryk Barycz – historyk oświaty, nauki i kultury. Otwarcie wystawy połączono z posiedzeniem naukowym w stulecie urodzin wiceprezesa Polskiej Akademii Umiejętności i członka Polskiej Akademii Nauk.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy, „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, numer IX z 2003 roku, oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności „W służbie nauki…” nr 9 – „Henryk Barycz, 1901-1994. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 22 czerwca 2001 r.”, Kraków 2004.

YouTube