W uznaniu zasług. Odznaczenia ze spuścizn uczonych w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, (wystawa: 2012-07-01 – 2013-03-05)

W uznaniu zasług. Odznaczenia ze spuścizn uczonych w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, (wystawa: 2012-07-01 – 2013-03-05)

Inne
W uznaniu zasług. Odznaczenia ze spuścizn uczonych w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie
Wystawa była prezentowana w dniach 01 VII 2012 – 05 III 2013
Wystawa prezentowana jest przy Kancelarii Prezesa PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Zaproszenie Prezesa Polskiej Akademii Nauk pozwala nam już po raz dziesiąty podzielić się bogactwem materiałów archiwalnych z zasobu Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie.

Prezentowana obecnie wystawa, zatytułowana „W uznaniu zasług”, pokazuje najciekawsze obiekty interesującej dziedziny sztuki dekoracyjnej, jaką jest medalierstwo.

Eksponaty pochodzą z wybranych spuścizn uczonych: Stanisława Kutrzeby (1876–1946), Henryka Ferdynanda Hoyera jun. (1864–1947), Kazimierza Nitscha (1874–1958), Kazimierza Piwarskiego (1903–1968), Adama Vetulaniego (1901–1976) i Henryka Batowskiego (1907–1999).

Medale i odznaczenia są materiałem źródłowym do historii nauki i kultury polskiej, zajmującym w każdej spuściźnie poczesne miejsce. Ekspozycja przedstawia nie tylko odznaczenia przyznane za szczególne osiągnięcia i zasługi, ale także medale okolicznościowe, upamiętniające rocznice urodzin i śmierci zasłużonych uczonych i twórców, ważne wydarzenia historyczne, jubileusze instytucji i towarzystw naukowo-kulturalnych, zjazdy naukowe.

Ordery i odznaczenia państwowe, wojskowe, cywilne i kościelne przyznawane polskim profesorom w kraju i zagranicą były wyrazem szacunku dla zasług i osiągnięć uczonych oraz rozwoju różnych dziedzin nauki polskiej. Obok wartości historycznej posiadają one również duże walory artystyczne.

Prezentowane odznaczenia, przyznawane w dowód wdzięczności i uznania, pokazują niewielki wycinek dokonań polskich uczonych i rozkwitu nauki polskiej, wyryty w formie medalu symbolizującego trwałość, tradycję i pamięć o zasługach polskich badaczy.

 

 

YouTube