Tadeusz Kowalski (1889-1948) i jego wyprawy naukowe, (wystawa: 1998-06-19 – 1998-10-30)

Tadeusz Kowalski (1889-1948) i jego wyprawy naukowe, (wystawa: 1998-06-19 – 1998-10-30)

W służbie Nauki…
Tadeusz Kowalski (1889-1948) i jego wyprawy naukowe
Wystawa była prezentowana w dniach 19 VI 1998 – 30 X 1998

Tadeusz Kowalski – orientalista: arabista, iranista i turkolog. Otwarcie wystawy zostało połączone z posiedzeniem naukowym zorganizowanym z okazji 50-tej rocznicy śmierci sekretarza generalnego Polskiej Akademii Umiejętności (1939-1948).

Więcej informacji można uzyskać w katalogu ekspozycji, „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, numer VI z 2000 roku, oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności „W służbie nauki…” nr 4 – „Tadeusz Kowalski, 1889-1948. Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19 czerwca 1998 r.”, Kraków 1999.

YouTube