Tadeusz Ważewski (1896-1972), twórca krakowskiej szkoły równań różniczkowych. W 110. rocznicę urodzin, (wystawa: 2006-09-23 – 2006-09-23 i listopad 2006 – marzec 2007)

Tadeusz Ważewski (1896-1972), twórca krakowskiej szkoły równań różniczkowych. W 110. rocznicę urodzin, (wystawa: 2006-09-23 – 2006-09-23 i listopad 2006 – marzec 2007)

W służbie Nauki…
Tadeusz Ważewski (1896-1972), twórca krakowskiej szkoły równań różniczkowych. W 110. rocznicę urodzin
Wystawa była prezentowana w dniach 23 IX 2006 – 23 IX 2006 i od listopada 2006 do marca 2007.

23.IX.2006 odbyła się sesja naukowa poświęcona postaci wybitnego matematyka Tadeusza Ważewskiego, której towarzyszyła ekspozycja przygotowana przez Archiwum Nauki PAN i PAU.

YouTube