„…miał wzrok zwrócony ku horyzontom dalekim…” Władysław Natanson (1864-1937), (wystawa: 2004-06-18 – 2004-10-08)

„…miał wzrok zwrócony ku horyzontom dalekim…” Władysław Natanson (1864-1937), (wystawa: 2004-06-18 – 2004-10-08)

W służbie Nauki…
„…miał wzrok zwrócony ku horyzontom dalekim…” Władysław Natanson (1864-1937)
Wystawa była prezentowana w dniach 18 VI 2004 – 08 X 2004

Władysław Natanson – fizyk, historyk nauki. Otwarcie ekspozycji połączono z posiedzeniem naukowym w 140-tą rocznicę urodzin wieloletniego dyrektora Wydziału III Polskiej Akademii Umiejętności i rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Więcej informacji na temat ekspozycji można uzyskać w katalogu wystawy.

YouTube