Na szlakach życia i nauki Andrzej Pelczar (1937-2010), (wystawa: 2011-06-17 – 2011-10-21)

Na szlakach życia i nauki Andrzej Pelczar (1937-2010), (wystawa: 2011-06-17 – 2011-10-21)

W służbie Nauki…
Na szlakach życia i nauki Andrzej Pelczar (1937-2010)
Wystawa była prezentowana w dniach 17 VI 2011 – 21 X 2011

Wystawa poświęcona wybitnemu matematykowi Andrzejowi Pelczarowi, profesorowi i rektorowi Uniwersytetu Jagiellońskiego, dyrektorowi Instytutu Matematyki. Profesor Pelczar był członkiem Polskiej Akademii Umiejętności, Polskiego Towarzystwa Matematycznego oraz European Mathematical Society (w latach 1997-2000 pełnił funkcję wiceprezesa). Specjalizował się w zakresie analizy matematycznej, układów dynamicznych i równań różniczkowych.

 

 

Powiązane materiały:

  1. Zaproszenie na wystawę

 


Plakat wystawy

 

 

YouTube