Zbiory archiwalne

Zbiory archiwalne

Archiwum Nauki gromadzi materiały archiwalne należące do państwowego zasobu archiwalnego zgodnie z dokumentem powierzenia z 6 marca 2002 roku, wydanego przez Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych dla PAN, oraz materiały archiwalne należące do niepaństwowego zasobu archiwalnego stanowiące własność PAU.

Zgodnie z profilem specjalistycznego archiwum instytucji naukowych zbiory archiwalne gromadzone są w trzech działach:

 

Księga korespondencji Towarzystwa Naukowego Krakowskiego
z lat 1840-1844 (ze zbiorów Działu I)

Wyjazdowe posiedzenie Prezydium Oddziału PAN w Krakowie
w związku z uruchomieniem Ośrodka Konferencyjnego w Mogilanach, 22 XII 1976.
Od lewej: Adam Bielański, Tadeusz Ruebenbauer, Marian Mięsowicz, Janusz Wiltowski,
Jerzy Litwiniszyn, Henryk Markiewicz, Włodzimierz Ostrowski
(ze zbiorów Działu II)

Album ze zdjęciami słynnych Polaków oraz fotografie
z albumu rodzinnego Karoliny Lanckorońskiej.
(ze zbiorów Działu III)
YouTube