Ślady dalekowschodnich wypraw w materiałach Władysława Kotwicza, (wystawa: 1994-11-14- 1994-12-16)

Ślady dalekowschodnich wypraw w materiałach Władysława Kotwicza, (wystawa: 1994-11-14- 1994-12-16)

Wystawy okolicznościowe
Ślady dalekowschodnich wypraw w materiałach Władysława Kotwicza
Wystawa była prezentowana w dniach 14 XI 1994 – 16 XII 1994

Władysław Kotwicz – orientalista, mongolista. Inspiracją do zorganizowania ekspozycji stała się 50-ta rocznica śmierci uczonego oraz otwarcie sali wystawowej w budynku Polskiej Akademii Umiejętności przy ul. św. Jana 26, zaaranżowanej ze środków Fundacji Na Rzecz Nauki Polskiej.

Więcej informacji na temat wystawy można uzyskać w katalogu wystawy i Krakowskim Roczniku Archiwalnym, numer II z 1994 roku.

YouTube