Wydawnictwa własne Archiwum Nauki

Wydawnictwa własne Archiwum Nauki

Publikacje, wydawane przez Archiwum Nauki PAN i PAU, są wynikiem prac nad zasobem, przechowywanym w naszej instytucji. Oprócz tego Archiwum publikuje materiały z organizowanych przez siebie konferencji. Szczególnym przypadkiem jest wydawnictwo Archiwum Nauki PAN i PAU z perspektywy 20 lat. Rzeczywistość i wyzwania, które ukazało się z okazji 20. rocznicy powołania instytucji.


Archiwum Nauki PAN i PAU z perspektywy 20 lat. Rzeczywistość i wyzwania

red. P. Krzywda, T. Pudłocki
Kraków 2022

Spis treści


Spuścizny – co po nas zostaje? Zagadnienia metodologiczne
Materiały konferencji naukowych organizowanych przez Archiwum Nauki PAN i PAU i Polską Akademię Umiejętności

red. A. Górski
Kraków 2018
ISBN 978–83–951378–2–2

Spis treści


Władysław Natanson – Listy do narzeczonej

Kraków 2012


Archiwa, biblioteki, muzea wobec nowych wyzwań w dobie digitalizacji

Materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU oraz Komisję Historii Nauki PAU 3 grudnia 2010 roku

Kraków 2011


Archiwa dla nauki. Dlaczego nauce potrzebne są archiwa naukowe?

Materiały z konferencji zorganizowanej przez Archiwum Nauki PAN i PAU Komisję Historii Nauki PAU oraz Oddział Krakowski Stowarzyszenia Archiwistów Polskich

Kraków 2011


Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedrichem Hroznym

Kraków 2007


Poczet członków Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1872-2000

Kraków 2006


 


 


 


Powyższe wydawnictwa można zamawiać w Dziale Wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności.

  • Adres: 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17,
  • tel: (012) 424-02-12,
  • fax: (012) 422-54-22,
  • e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl
YouTube