PAUart 2015

PAUart 2015

Zbiory ikonograficzne PAU w otwartym dostępie!

Zarząd PAU podjął w br. uchwałę o nieodpłatnym udostępnieniu zdigitalizowanych zbiorów ikonograficznych publikowanych na stronie internetowej PAUart Katalog zbiorów artystycznych i naukowych Polskiej Akademii Umiejętności (www.pauart.pl). Do końca br. opublikowanych zostanie 15 000 obiektów z około 265 000, m. in. grafiki Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijn, Stefano della Belli, warsztatu P. P. Rubensa, fotografie z podróży dookoła świata Karola Lanckorońskiego, rysunki i akwarele C. Norwida, portrety uczonych i twórców, przedstawicieli świata artystyczno-literackiego, działaczy politycznych, gospodarczych i społecznych, zdjęcia ze spuścizn różnych rodzin i rodów np. Karoliny Lanckorońskiej, fotografie zabytków i reportażowe z okresu I wojny światowej. Obiekty przechowywane są w zbiorach jednostek wchodzących w strukturę PAU, tj. w Zbiorach Specjalnych i Gabinecie Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Fototece Lanckorońskich PAU oraz Archiwum Nauki PAN i PAU. Obecnie zbliżamy się do zakończenia realizacji 2 etapu projektu, który jak w roku poprzednim współfinansowany jest ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Umożliwiono pobranie digitalizatów wprost ze strony PAUart, w średniej jakości, bez znaków wodnych i innych zabezpieczeń oraz zapisanie na dysku użytkownika. Co istotne, do celów naukowych (w tym publikacji), PAU udostępniać będzie również nieodpłatnie wizerunki cyfrowe obiektów w wysokiej rozdzielczości. W celu zapoznania się z warunkami korzystania zachęcamy do odwiedzenia strony PAUart, podstrona Polityka otwartości (http://www.pauart.pl/app/content/opennessPolicy)

Katalog będzie sukcesywnie rozwijany i wzbogacany o kolejne obiekty o charakterze artystycznym i naukowym z ww. zbiorów w miarę pozyskiwania nowych środków, a także o zasoby innych instytucji i osób prywatnych, które przystąpią do współpracy. Polska Akademia Umiejętności, promując otwarty dostęp do źródeł polskiego i światowego dziedzictwa kulturowego żywi nadzieję, że udostępniany zasób przyczyni się do rozwoju badań naukowych w wielu dziedzinach, a także posłuży do celów edukacyjnych, inspirując nauczycieli, uczniów, wykładowców, studentów i miłośników sztuki do jego kreatywnego wykorzystania.

YouTube