Temu, który odważył się być prawym. Władysław Konopczyński (1880-1952) (wystawa: 2002-06-21 – 2002-10-25)

Temu, który odważył się być prawym. Władysław Konopczyński (1880-1952) (wystawa: 2002-06-21 – 2002-10-25)

W służbie Nauki…
Temu, który odważył się być prawym. Władysław Konopczyński (1880-1952)
Wystawa była prezentowana w dniach 21 VI 2002 – 21 X 2002

Władysław Konopczyński – historyk. Otwarcie wystawy połączono z posiedzeniem naukowym z okazji 50-tej rocznicy śmierci twórcy i pierwszego redaktora naczelnego Polskiego Słownika Biograficznego Polskiej Akademii Umiejętności.

Więcej informacji na temat wystawy można uzyskać w katalogu wystawy oraz w „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, numer X z 2004 roku.

YouTube