Współpraca zagraniczna

Współpraca zagraniczna

Czechy

Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie od 2003 roku współpracuje z Instytutem Masaryka i Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej (Masarykův ústav a Archiv Akademie věd České republiky, v. v. i.) realizując projekty badawcze w ramach umowy zawartej pomiędzy Polską Akademią Umiejętności i Akademią Nauk Republiki Czeskiej (Akademie věd České republiky) . Do tej współpracy włączały się również: Instytut Historii Uniwersytetu Karola i Archiwum Uniwersytetu Karola (Ústav Dějin Univerzity Karlovy a Archiv Univerzity Karlovy) w Pradze oraz Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego. Wzajemne wyjazdy do zaprzyjaźnionych instytucji w celu zapoznania się ze zbiorami archiwalnymi, szeroka kwerenda oraz wymiana doświadczeń dały asumpt do realizacji wielu wspólnych przedsięwzięć. W tym czasie opublikowano kilkanaście artykułów naukowych oraz wydano cztery edycje źródłowe. Bibliografia wszystkich prac, zważywszy na fakt, iż w projektach współpracy uczestniczy kilka osób, jest imponująca. Niezwykle istotną rolę, popularyzującą i równocześnie promującą działalność oraz zbiory Archiwów pełnią wystawy, które prezentowane są w samym centrum Krakowa w budynku Archiwum Nauki przy ul. Św. Jana 26 oraz w sercu  Pragi, w siedzibie Akademii Nauk Republiki Czeskiej przy ul. Národní 3. Ekspozycje cieszą się dużym zainteresowaniem wśród zwiedzających, a co równie ważne, przyciągają i konsolidują polonię czeską w Pradze oraz środowiska czeskie w Krakowie. Owocem współpracy są ponadto wspólnie zrealizowane konferencje, sesje naukowe oraz kolokwia i warsztaty na temat metodyki archiwalnej oraz opracowania zbiorów. Dzięki wzajemnej wymianie wydawnictw Biblioteka Archiwum Nauki może się poszczycić pokaźnym zbiorem czeskich publikacji z II połowy XX i początku XXI wieku.

Japonia

W 2010 roku, za pośrednictwem warszawskich orientalistów – dr hab. Agaty Barei-Starzyńskiej i dr hab. Jerzego Tulisowa (Zakład Turkologii i Ludów Azji Środkowej Wydziału Orientalistyki Uniwersytetu Warszawskiego) – Archiwum Nauki PAN i PAU, w ramach japońskiego projektu „Erdenezuu – Past, Future and Present” nawiązało współpracę z prof. Inoue Osamu (Shimane University, Japonia) w sprawie zbadania i wydania dokumentów dotyczących klasztoru Erdene-dzuu (Mongolia) ze spuścizny Władysława Kotwicza (1872-1944).  Dzięki niej w 2012 roku Archiwum Nauki PAN i PAU wzięło udział w obchodach setnej rocznicy wyprawy naukowej Władysława Kotwicza do Mongolii. Złożyły się na nie: międzynarodowa konferencja Exploring Languages and Cultures of Asia. Professor Władysław Kotwicz in Memoriam (15-17 XI), połączona z wystawą W sercu Mongolii. Stulecie wyprawy Władysława Kotwicza do Mongolii w 1912 r. (16 XI 2012-28 II 2013)[zob. galerię], oraz publikacja In the Heart of Mongolia. 100th Anniversary of W. Kotwicz’s Expedition to Mongolia in 1912 (Studies and Selected Source Materials), ed. Jerzy Tulisow, Osamu Inoue, Agata Bareja-Starzyńska, Ewa Dziurzyńska.

Mongolia

W 2016 roku Archiwum Nauki PAN i PAU zawarło porozumienie z Instytutem Historii i Archeologii Mongolskiej Akademii Nauk z siedzibą w Ułan Bator oraz z Wydziałem Orientalistycznym Uniwersytetu Warszawskiego w celu opracowania i wydania dokumentów dotyczących spisu powszechnego w Mongolii w latach 1915-1916, przechowywanych w Archiwum Nauki PAN i PAU w spuściźnie Władysława Kotwicza (1872-1944), oraz opublikowania ich w formie elektronicznej na stronie internetowej Archiwum Nauki PAN i PAU. Projektem kieruje prof. Sampildonov Chuluun (Instytut Historii i Archeologii Mongolskiej Akademii Nauk). Opracowanie tych materiałów i ich digitalizacja zostały zakończone; trwają prace nad publikacją.

Bibliografia

  1. E. Dziurzyńska, Współpraca Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii   Umiejętności z Archiwum Czeskiej Akademii Nauk, Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności R. 2003/2004, Kraków 2005, s. 303-306.
  2. E. Dziurzyńska, Ze współpracy Archiwum Nauki Polskiej Akademii Nauk i Polskiej Akademii Umiejętności z Archiwum Czeskiej Akademii Nauk, Rocznik Polskiej Akademii Umiejętności, Rok 2008/2009, Kraków 2009, s. 295-298.
  3. M. Ďurčanský, Piętnaście lat między Krakowem i Pragą – garść refleksji i wspomnień, [w:] M. Maciuk, J. Laskosz (współpr. J. Chodějovský, M. Ďurčanský, ), By wznieść się ponad szczyty… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w., Kraków 2013, s. 9 – 12.
YouTube