Rada Naukowa Archiwum Nauki PAN i PAU

Rada Naukowa Archiwum Nauki PAN i PAU

Rada Naukowa jest organem czuwającym nad działalnością merytoryczną i naukową Archiwum Nauki PAN i PAU. Zgodnie ze statutem składa się z 12 osób: po pięciu członków desygnowanych przez Prezydium Oddziału PAN w Krakowie i przez Zarząd PAU. W jej skład z urzędu wchodzi również dyrektor; a także przedstawiciel pracowników. Kadencja trwa cztery lata. Działa w oparciu o regulamin, określający zasady jej funkcjonowania.

Do zadań Rady Naukowej należy w szczególności: ocena działalności Archiwum Nauki PAN i PAU, opiniowanie budżetu oraz planu działania, ocena poziomu wydawnictw, wybór kandydata na stanowisko Dyrektora, rozpatrywanie spraw wynikających z obowiązujących przepisów, spraw zleconych przez władze PAN i PAU, wniesionych przez członków Rady Naukowej, Dyrektora, pracowników Archiwum Nauki czy proponowanie i opiniowanie zmian w statucie oraz regulaminie Archiwum Nauki.

 

Skład Rady Naukowej kadencji 2022-2026:

Przewodniczący: prof. dr hab. Wacław Uruszczak (PAN)

Wiceprzewodniczący: prof. dr hab. Piotr Borek (PAN)

Sekretarz: mgr Joanna Laskosz (przedstawiciel pracowników)

Członkowie:

prof. dr hab. Barbara Bilińska (PAN)

dr Adam Korczyński (dyrektor Archiwum Nauki PAN i PAU)

prof. dr hab. Wojciech Krawczuk (PAU)

dr Rita Majkowska (PAU)

prof. dr hab. Andrzej Mączyński (PAU)

dr hab. Janusz Pezda, prof. UJ (PAU)

dr hab. Maria Stinia, prof. UJ (PAN)

prof. dr hab. Krzysztof Stopka (PAU)

ks. prof. dr hab. Józef Wołczański (PAN)

 

 

YouTube