Obszary chronione w Polsce, (wystawa: 2008-10-06 – 2009-01-31)

Obszary chronione w Polsce, (wystawa: 2008-10-06 – 2009-01-31)

Nauki przyrodnicze w archiwaliach
Obszary chronione w Polsce
Wystawa jest prezentowana od dnia 01 X 2008 – 31 I 2009
Wystawa prezentowana jest przy Kancelarii Prezesa PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Prezentowana od października 2008 r. przy Kancelarii Prezesa PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie ekspozycja – „Obszary chronione w Polsce” – nawiązuje do poprzedniej wystawy, zatytułowanej „Parki Narodowe Stanów Zjednoczonych Ameryki”, zarówno poprzez tematykę jak i za sprawą osoby dr Antoniny Leńkowej (1917–1995). Zasadniczą część ekspozycji stanowią materiały zgromadzone przez Antoninę Leńkową – przyrodnika, uczennicę prof. Władysława Szafera, która za przedmiot swych badań wybrała ochronę przyrody. Pozostawiła po sobie bogaty zbiór fotografii i slajdów, na których uwieczniła piękno polskiej ziemi, ocalone przed zniszczeniem na terenie obszarów chronionych.

 

 

 

 

 


Białowieski Park Narodowy – stado żubrów w zimie

 


Żeremie bobra w Biebrzańskim Parku Narodowym

 


Wysoki klif nadmorski przy Rezerwacie Storczykowym
fot. A. Leńkowa

 

YouTube