Pracownicy Archiwum

Pracownicy Archiwum

Pracownicy Archiwum

W skład zespołu pracowników Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie wchodzą następujące osoby:

 • Dyrektor: dr hab. Tomasz Pudłocki, prof. UJ

e-mail: Tomasz.Pudlocki@archiwumnauki.pan.pl

 • Zastępca Dyrektora: mgr Maciej Łyszczarz – archiwista

e-mail: Maciej.Lyszczarz@archiwumnauki.pan.pl

 • mgr Ewa Dziurzyńska – kustosz

e-mail: Ewa.Dziurzynska@archiwumnauki.pan.pl

 • mgr Tomasz Filip – kustosz

e-mail: Tomasz.Filip@archiwumnauki.pan.pl

 • Bogusława Hajduk

e-mail: Boguslawa.Hajduk@archiwumnauki.pan.pl

 • Jolanta Krawczyk – pełnomocnik ds. finansowych

e-mail: Jolanta.Krawczyk@archiwumnauki.pan.pl

 • mgr Paulina Krzywda – archiwista

e-mail: Paulina.Krzywda@archiwumnauki.pan.pl

 • mgr Joanna Laskosz – archiwista

e-mail: Joanna.Laskosz@archiwumnauki.pan.pl

 • mgr Małgorzata Mrówka – kustosz

e-mail: Malgorzata.Mrowka@archiwumnauki.pan.pl

 • mgr Agnieszka Nowakowska

e-mail: Agnieszka.Nowakowska@archiwumnauki.pan.pl

 • mgr Maciej Piróg – archiwista

e-mail: Maciej.Pirog@archiwumnauki.pan.pl

 • mgr Marta Tylka – kustosz

e-mail: Marta.Tylka@archiwumnauki.pan.pl

 • dr Bernadeta Wilk – kustosz

e-mail: Bernadeta.Wilk@archiwumnauki.pan.pl

 • mgr Marzena Włodek – kustosz

e-mail: Marzena.Wlodek@archiwumnauki.pan.pl

 • Krzysztof Wójtowicz – magazynier

e-mail: Krzysztof.Wojtowicz@archiwumnauki.pan.pl

YouTube