Między Krakowem a Pragą. Tadeusz Kowalski (1889-1948) – Jan Rypka (1886-1968) – Bedřich Hrozný (1879-1952) . Z dziejów współpracy polskich i czeskich orientalistów, (wystawa: 2007-06-22 – 2007-10-16)

Między Krakowem a Pragą. Tadeusz Kowalski (1889-1948) – Jan Rypka (1886-1968) – Bedřich Hrozný (1879-1952) . Z dziejów współpracy polskich i czeskich orientalistów, (wystawa: 2007-06-22 – 2007-10-16)

Wystawy okolicznościowe
Między Krakowem a Pragą. Tadeusz Kowalski (1889-1948) – Jan Rypka (1886-1968) – Bedřich Hrozný (1879-1952) . Z dziejów współpracy polskich i czeskich orientalistów.
Wystawa jest prezentowana od dnia 22 VI 2007 16 X 2007

Wystawa jest prezentowana w związku z wydaniem książki: Korespondencja Tadeusza Kowalskiego z Janem Rypką i Bedřichem Hrozným.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu ekspozycji.

YouTube