Zygmunt Grodziński, Kazimierz Mitera, Bolesław Skarżyński, Jan Zimowski. Krakowianie – uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, (wystawa: 1999-03-20 – 1999-05-31)

Zygmunt Grodziński, Kazimierz Mitera, Bolesław Skarżyński, Jan Zimowski. Krakowianie – uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920, (wystawa: 1999-03-20 – 1999-05-31)

Wystawy okolicznościowe
Zygmunt Grodziński, Kazimierz Mitera, Bolesław Skarżyński, Jan Zimowski. Krakowianie – uczestnicy wojny polsko-bolszewickiej 1919-1920
Wystawa była prezentowana w dniach 20 III 1999 – 31 V 1999

Intencją twórców wystawy było „pokazanie poprzez fotografię udziału w wojnie bolszewickiej zaledwie kilku osób, nie po to, aby wykreować jakiś symbol pokolenia czy jego części, ale po to, by ukonkretnić to, co trwa w jakiejś mglistej zbiorowej pamięci”.

Ekspozycja opracowana wspólnie z Muzeum Historii Fotografii w Krakowie.

Więcej informacji można uzyskać w katalogu ekspozycji.

YouTube