Wernisaż wystawy „W służbie nauki. W 150-lecie Polskiej Akademii Umiejętności”

Wernisaż wystawy „W służbie nauki. W 150-lecie Polskiej Akademii Umiejętności”

W dn. 17 października br. odbył się wernisaż wystawy „W służbie nauki. W 150-lecie Polskiej Akademii Umiejętności”, przygotowanej przez zespół pracowników Archiwum Nauki pod kierownictwem mgr Małgorzaty Mrówki, a przy szczególnym zaangażowaniu mgr Marty Tylki i odpowiadającego za wizualną koncepcję wystawy mgra Oskara Ostafina. Licznych przybyłych gości powitał dyrektor prof. Tomasz Pudłocki, po którym przemawiali  prezes Polskiej Akademii Umiejętności prof. Jan Ostrowski oraz członkini Zarządu Oddziału Krakowskiego Polskiej Akademii Nauk (głównego mecenasa wystawy) prof. Barbara Bilińska. Ks. kanonik prof. Robert Woźniak – reprezentujący Metropolitę Krakowskiego ks. Abpa Marka Jędraszewskiego, odczytał list, który specjalnie na tę okazję wystosował Ksiądz Arcybiskup. Wśród licznych gości obecnych na wernisażu byli m.in.:  prof. Stanisław Sroka – Dziekan Wydziału Historycznego Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Jacek Purchla – przewodniczący Rady Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Remigiusz Sapa – dyrektor Biblioteki Jagiellońskiej, prof. Krzysztof Stopka – dyrektor Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego, prof. Przemysław Żukowski – dyrektor Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Anna Michalewicz – dyrektor Biura Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Janusz Mierzwa – zastępca dyrektora Instytutu Historii Uniwersytetu Jagiellońskiego, dr Dorota Drzewiecka – zastępca dyrektora Instytutu Historii i Archiwistyki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w Krakowie, dr Kamila Follprecht – zastępca dyrektora Archiwum Narodowego w Krakowie, prof. Ewa Siemieniec-Gołaś – wiceprezes Polskiego Towarzystwa Orientalistycznego, Monika Graczyk – zastępca dyrektora Biblioteki Naukowej PAU i PAN, prof. Michał Kokowski – przewodniczący Komisji Historii Nauki Polskiej Akademii Umiejętności, prof. Zdzisław Gajda – prezes Stowarzyszenia Absolwentów Wydziałów Medycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prezes Krakowskiego Stowarzyszenia Miłośników Historii Medycyny, Marta Janeczek – prezes Stowarzyszenia „Narębski Point”, o. Kamil Kuraś – reprezentujący Zarząd Prowincji Matki Bożej Anielskiej Ojców Franciszkanów. Obecni byli też członkowie Rady Naukowej: prof. Janusz Pezda, prof. Maria Stinia, ks. prof. Józef Wołczański na czele z prof. przewodniczącym prof. Wacławem Uruszczakiem, a także reprezentacja byłych pracowników na czele z dyrektorami w poprzednich kadencjach, tj. dr Ritą Majkowską i dr Adamem Górskim. Nie zabrakło zaprzyjaźnionych uczonych na czele prof. Patrice Dąbrowski członkiem Rady Dyrektorów Polskiego Instytutu Sztuki i Nauki w Ameryce (PIASA) z Uniwersytetu Harvarda, dr Markiem Ďurčanským z Instytutu Historii  i Archiwum Uniwersytetu Karola w Pradze, prof. Julianem Dybcem i prof. Agnieszką Dutką.

 

 

 

YouTube