Z życia i działalności Adama Vetulaniego (1901-1976), (wystawa: 2001-11-16 – 2002-04-30)

Z życia i działalności Adama Vetulaniego (1901-1976), (wystawa: 2001-11-16 – 2002-04-30)

W służbie Nauki…
Z życia i działalności Adama Vetulaniego (1901-1976)
Wystawa była prezentowana w dniach 16 XI 2001 – 30 IV 2002
brak zdjęcia

Adam Vetulani – prawnik, kanonista. Otwarcie wystawy zostało połączone z posiedzeniem naukowym w stulecie urodzin sekretarza generalnego Polskiej Akademii Umiejętności (1957-1958).

Więcej informacji można uzyskać w katalogu wystawy, „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, numer X z 2004 roku oraz w serii wydawniczej Polskiej Akademii Umiejętności „W służbie nauki…” nr 10 (w druku).

YouTube