PAUart 2014

PAUart 2014

Katalog PAUart jest inicjatywą wspomagającą działalność na rzecz rozwoju oraz popularyzacji kultury i nauki, wpisującą się w pełni w misję Polskiej Akademii Umiejętności. Ma na celu upowszechnienie polskiego i kolekcjonowanego przez Polaków światowego dziedzictwa kulturowego. Realizacja zadania w bieżącym roku została dofinansowana z programu Dziedzictwo kulturowe Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (Nr 43664/13).

Obiekty przechowywane są w zbiorach trzech jednostek współpracujących przy realizacji projektu: Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie, Fototeki Lanckorońskich oraz Archiwum Nauki PAN i PAU.

W bieżącym roku udostępniono w domenie publicznej 9000 obiektów, w tym 2500 rycin i 6500 fotografii. Wśród nich znajdują się arcydzieła dawnych mistrzów np. Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijn, Jacques’a Callota oraz zdjęcia z kolekcji Stanisława Wyspiańskiego, Karola Lanckorońskiego, a także spuścizn historyka sztuki Karoliny Lanckorońskiej (1898-2002) i filozofa Wincentego Lutosławskiego (1863-1954). Ze zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN szczególnej uwadze polecamy także albumy fotografii Bronisława Piłsudskiego z Sachalina i Michała Greima z Kamieńca Podolskiego, prezentujące wysokie walory naukowe i artystyczne.

Zgromadzone w spuściznach fotografie ilustrują działalność naukową, zainteresowania badawcze i życie rodzinne uczonych, stanowiąc cenne źródło do historii nauki i kultury. Wśród obecnie prezentowanych obiektów na uwagę zasługuje album historyka i dyplomaty Carla Burckhardta, fotografie z atelier Józefa Jahudki, Carla Pietznera, Ernsta Förstera oraz fotografie majątków rodziny Lanckorońskich utrwalające „świat, którego już nie ma”, czyli Kresy Wschodnie.


Karolina Lanckorońska z matką Małgorzatą Lanckorońską von Lichnovsky oraz bratem Antonim

Karol Lanckoroński w Palarni

Manewry wojskowe w Komarnie

Katalog będzie sukcesywnie rozbudowywany. W perspektywie długofalowej projekt zakłada digitalizację całości zbiorów ikonograficznych, których liczba szacowana jest obecnie na około 240 tys. ( w tym 60 tyś. obiektów z Archiwum Nauki PAN i PAU).

YouTube