„Na falach Nilu” z podróży Walerego Goetla do Afryki (01.06.2016 – styczeń 2018)

„Na falach Nilu” z podróży Walerego Goetla do Afryki (01.06.2016 – styczeń 2018)

„Na falach Nilu” z podroży Walerego Goetla do Afryki

Wystawa była prezentowana w dniach 01 VI 2016 – styczeń 2018

Wystawa prezentowana jest przy Gabinecie Prezesa PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

W 2005 roku została zainaugurowana seria wystaw „Podróże uczonych” , opartych na materiałach przechowywanych w zasobie Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, a prezentowanych przy Gabinecie Prezesa Polskiej Akademii Nauk. Otwierała ją ekspozycja „Z albumu Walerego Goetla. Afryka”. Po ponad 10 latach powracamy na Czarny Ląd. I tym razem naszym przewodnikiem będzie Walery Goetel (1889-1972), geolog , profesor i wieloletni rektor Akademii Górniczo- Hutniczej w Krakowie. W Polsce jest on znany szerszemu gronu jako człowiek aktywnie propagujący idee ochrony przyrody oraz twórca pojęcia sozologii, nauki poświęconej ochronie środowiska naturalnego. Przed II wojną światową Goetel dwukrotnie odwiedził Afrykę. W 1925 roku był uczestnikiem polskiej delegacji na Międzynarodowym Kongresie Geograficznym w Kairze. Podczas jego trwania poznał Kair i okolice. Zwiedził Pustynię Libijską, ruiny Karnaku i Luksoru oraz Dolinę Królów w środkowym Egipcie. W Kossier nad Morzem Czerwonym przeglądał się pracy w kopalni fosfatów. Ponownie na Czarnym Lądzie Goetel znalazł się w 1929 roku przy okazji XV Międzynarodowego Kongresu Geograficznego w Pretorii. Po jego zakończeniu wraz z prof. Jerzym Lothem przemierzył wzdłuż cały kontynent. Podczas tej wyprawy miał okazję zobaczyć źródła Nilu, które jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej były zagadką przyciągającą podróżników i uczonych. Płynąc Nilem obaj uczeni dotarli do Kairu i Aleksandrii, skąd powrócili do Europy. Podobnie jak podczas innych podróży Walerego Goetla, w czasie jego afrykańskich wypraw powstało kilkaset wspaniałych fotografii. Z tego ogromnego zbioru wybrane zostały zdjęcia dokumentujące podróż Nilem. Sam tytuł wystawy pochodzi od jednego z rozdziałów planowanej publikacji wspomnieniowej, której Goetlowi nie udało się zrealizować. Pozostawiono również jego podpisy pod fotografiami, opisywanymi skrupulatnie przez uczonego. Dzięki temu możemy zobaczyć Afrykę sprzed niemal stu lat widzianą oczami Walerego Goetla.

  1. Tablica 01
  2. Tablica 02
  3. Tablica 03
  4. Tablica 04
  5. Tablica 05
  6. Tablica 06
  7. Tablica 07
YouTube