„Akademii naszej oddany był całą duszą” Stanisław Wróblewski (1868-1938), (wystawa: 2008-11-21 – 2009-01-31)

„Akademii naszej oddany był całą duszą” Stanisław Wróblewski (1868-1938), (wystawa: 2008-11-21 – 2009-01-31)

W służbie Nauki…
„Akademii naszej oddany był całą duszą” Stanisław Wróblewski (1868-1938)
Wystawa była prezentowana w dniach 21 XI 2008 – 31 I 2009, codziennie w godz. 10:00 – 15:00

Zapraszamy na prezentowaną w Archiwum Nauki wystawę poświęconą Stanisławowi Wróblewskiemu, a przede wszystkim jego działalności w Akademii Umiejętności i Polskiej Akademii Umiejętności. Ten wybitny prawnik, romanista, cywilista, członek Komisji Kodyfikacyjnej II RP był sekretarzem generalnym (1922-1926), wiceprezesem (1929-1934) oraz prezesem (1934-1938) Polskiej Akademii Umiejętności. Z ramienia Akademii należał m.in. do grona twórców Rady Nauk Ścisłych i Stosowanych, która w latach trzydziestych XX wieku miała na celu koordynację współpracy polskich towarzystw naukowych. Otwarcie wystawy połączone zostało z posiedzeniem naukowym zorganizowanym w 14o. rocznicę urodzin i 70 rocznicę śmierci Stanisława Wróblewskiego.

Powiązane materiały:

  1. Zaproszenie na wystawę


Plakat wystawy

YouTube