Tadeusz Banachiewicz (1882-1954). W 50. rocznicę śmierci, (wystawa: 2004-10-29 – 2004-10-29)

Tadeusz Banachiewicz (1882-1954). W 50. rocznicę śmierci, (wystawa: 2004-10-29 – 2004-10-29)

W służbie Nauki…
Tadeusz Banachiewicz (1882-1954). W 50. rocznicę śmierci
Wystawa była prezentowana w dniu 29 X 2004

Wystawa towarzyszyła posiedzeniu naukowemu PAU i dotyczyła związków uczonego z Akademią.

YouTube