Relacja z konferencji i wernisażu wystawy poświęconej prof. Renacie Dutkowej

Relacja z konferencji i wernisażu wystawy poświęconej prof. Renacie Dutkowej

W dniu 22 kwietnia 2022 r. w odbyła się konferencja z cyklu W służbie nauki pt. „Renata Dutkowa (1927-2015). Uczona, archiwistka, organizatorka nauki”, organizowana przez Archiwum Nauki PAN i PAU, Polską Akademię Umiejętności oraz  Pracownię Historii Kultury, Nauki i Edukacji Historycznej Instytutu Historii UJ. Podczas sesji została nakreślona sylwetka naukowa Pani Profesor i główne kierunki jej badań. Ponadto mogliśmy wysłuchać  bardziej osobistych wystąpień współpracowników i uczniów Renaty Dutkowej oraz kilka refleksji Agnieszki Dutki – córki Pani Profesor.

Konferencji towarzyszyło otwarcie wystawy Z pasji do nauki. Renata Dutkowa (1927-2015).

Fot. M. Łyszczarz, T. Pudłocki, M. Włodek, K. Wójtowicz

YouTube