Cykl „W służbie Nauki…”

Cykl „W służbie Nauki…”

Owocem współpracy Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie z Polską Akademią Umiejętności jest opracowanie licznych materiałów wydawniczych. Szczególne miejsce zajmuje tu cykl wydawniczy „W służbie nauki…” prezentujący materiały z posiedzeń i sympozjów PAU oraz Archiwum Nauki.

 • Nr 1: Oskar Kolberg (1814-1890)
 • Nr 2: Stanisław Kutrzeba (1876-1946)
 • Nr 3: Stanisław Tarnowski (1837-1917)
 • Nr 4: Tadeusz Kowalski (1889-1948)
 • Nr 5: Izydora Dąmbska (1904-1983)
 • Nr 6: Józef Majer (1808-1899)
 • Nr 7: Henryk Batowski (1907-1999)
 • Nr 8: Henryk Niewodniczański (1900-1968)
 • Nr 9: Henryk Barycz (1901-1994)
 • Nr 10: Adam Vetulani (1901-1976)
 • Nr 11: Władysław Konopczyński (1880-1952)
 • Nr 12: Wojciech Maria Bartel (1923-1992)
 • Nr 13: Jan Wacław Felczak (1916-1993)
 • Nr 14: Antoni Wrzosek (1908-1983)
 • Nr 15: Władysław Natanson (1864-1937)
 • Nr 16: Wincenty Lutosławski (1863-1954)
 • Nr 17: Tadeusz Ważewski (1896-1972)
 • Nr 18: Zenon Klemensiewicz (1891-1969)
 • Nr 19: Kazimierz Nitsch (1874-1958)
 • Nr 20: Tadeusz Banachiewicz (1882-1954)
 • Nr 21: Stanisław Wróblewski 1868-1938
 • Nr 22: Józef Skąpski ojciec, 1868-1950. Józef Skąpski syn, 1921-1998
 • Nr 23: Wiesław Bieńkowski 1926-1999
 • Nr 24: Adam Krzyżanowski (1873-1963)
 • Nr 25: Jerzy Smoleński (1881-1940)
 • Nr 26: Józef Szujski (1835-1883)
 • Nr 27: Stanisław Estreicher (1869–1939)
 • Nr 28: Roman Dyboski (1883-1945), Władysław Tarnawski (1885-1951)
 • Nr 29: Emanuel Mateusz Rostworowski (1923-1989)
 • Nr 30: Renata Dutkowa (1927-2015)

Józef Majer (1808-1899)
Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19.X.1999 r.
Kraków, 2002

Spis treści:

 1. Adam Strzałkowski, Przedmowa
 2. Zdzisław Gajda, Życie i działalność Józefa Majera
 3. Julian Dybiec, Działalność Józefa Majera w Towarzystwie Naukowym Krakowskim i Akademii Umiejętności
 4. Tomasz Filip, „…mąż ze wszech miar godny uszanowania…” Józef Majer oczami współczesnych i potomnych
 5. Józef Surowiak, Józef Majer – fizjolog i antropolog
 6. Felicja Wysocka, Rola Józefa Majera w polskiej leksykografii i leksykologii
 7. Ewa Danowska, Spuścizna Józefa Majera w zbiorach rękopiśmiennych Biblioteki Naukowej PAN i PAU w Krakowie
 8. Summary

Henryk Batowski (1907-1999)
Materiały z Sesji Naukowej PAU w dniu 18.IV.2000 r
Kraków, 2003

Spis treści:

 1. Jan Machnik, Słowo wstępne
 2. Marian Zgórniak, Profesor Henryk Adam Batowski (1907-1999)
 3. Jindrich Dejmek, Ludzie i czas. Dziewiećdziesiąte urodziny Henryka Batowskiego
 4. Sebastian Grudzień, Henryk Batowski a współpraca słowiańska (do 1939 roku)
 5. Michał Pułaski, Henryka Batowski ego badania nad historią najnowszą
 6. Józef Zarek, Henryk Batowski jako badacz języków i literatur zachodniosłowiańskich
 7. Julian Kornhauser, Henryk Batowski jako badacz literatur południowosłowiańskich
 8. Jerzy Rusek, Udział Henryka Batowskiego w kongresach slawistycznych
 9. Summary

Henryk Niewodniczański (1900-1968)
Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 17.XI.2000 r.
Kraków, 2003

Spis treści:

 1. Andrzej Białas, Przedmowa
 2. Andrzej Hrynkiewicz, Henryk Niewodniczański w Wilnie
 3. Romuald Brazis, Henryk Niewodniczański w historiografii litewskiej
 4. Wojciech Gawlik, Odkrycie magnetycznego promieniowania dipolowego
 5. Adam Strzałkowski, Henryk Niewodniczański i Ernest Rutherford
 6. Kazimierz Grotowski, Henryk Niewodniczański – twórca Krakowskiego Ośrodka Fizyki Jądrowej
 7. Jerzy A. Janik, prof. Henryk Niewodniczański w Zjednoczonym Instytucie Badań Jądrowych w Dubnej
 8. Andrzej Budzanowski, Instytut Fizyki Jądrowej im. Henryka Niewodniczańskiego wczoraj i dziś
 9. Marta Tylka, Henryka Niewodniczańskiego droga z Wrocławia do Krakowa
 10. Justyna Blinowska, Wspomnienia rodzinne
 11. Jerzy Niewodniczański, Wspomnienia rodzinne
 12. Tomasz Niewodniczański, Wspomnienia rodzinne
 13. Summary

Henryk Barycz (1901-1994)
Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 22.VI.2001 r
Kraków, 2004

Spis treści:

 1. Jerzy Wyrozumski, Przedmowa
 2. Lech Szczucki, Henryk Barycz jako badacz renesansu i reformacji
 3. Andrzej Borowski, Henryk Barycz o Baroku
 4. Julian Dybiec, Henryk Barycz jako badacz XIX i XX w.
 5. Krzysztof Stopka, Henryk Barycz jako dziejopis Akademii Krakowskiej
 6. Władysława Szulakiewicz, Henryk Barycz jako historyk oświaty
 7. Zdzisław Gajda, Henryka Barycza zainteresowania historią medycyny
 8. Tadeusz Ulewicz, Badania polsko-włoskie Henryka Barycza
 9. Andrzej Kazimierz Banach, Działalność uniwersytecka Henryka Barycza
 10. Rita Majkowska, Henryka Barycza związki z Polską Akademią Umiejętności
 11. Urszula Perkowska, Działalność archiwalna Henryka Barycza
 12. Henryka Kramarz, „Żywi i zmarli myśli polskiej strzegą…”
 13. Karolina Targosz, Kilka słów o moim Mistrzu
 14. Jerzy Starnawski, Henryk Barycz wsród historyków literatury
 15. Summary

Adam Vetulani (1901-1976)
Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 16.XI.2001 r
Kraków, 2005

Spis treści:

 1. Stanisław Grodziski , Przedmowa
 2. Wojciech Maria Bartel, Stanisław Grodziski, Adam Vetulani (1901-1976)
 3. Stanisław Płaza, Adam Vetulani – wydawca źródeł oraz badacz ustroju i prawa polskiego
 4. Wacław Uruszczak, Adam Vetulani – badacz dziejów prawa kanonicznego i instytucji Kościoła
 5. Stanisław Grodziski, Z działalności organizacyjnej Adama Vetulaniego
 6. Tadeusz Pieronek, Głos Adama Vetulaniego w obronie praw Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Jagiellońskiego
 7. Ewa Dziurzyńska, Wokół francuskich doktoratów honoris causa Adama Vetulaniego
 8. Bolesław Dereń, Adama Vetulaniego doświadczenia ludowe
 9. Jerzy Vetulani, We wspomnieniach syna
 10. Andrzej Sulima-Popiel, Adam Vetulani – mój Wuj i Profesor
 11. Aleksander Wojciechowski, Moje spotkania z Profesorem
 12. Summary

Władysław Konopczyński (1880-1952)
Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 21.VI.2002 r
Kraków, 2005

Spis treści:

 1. Józef Andrzej Gierowski , Przedmowa
 2. Jerzy Maternicki, Władysław Konopczyński – sylwetka uczonego
 3. Józef Andrzej Gierowski, Władysław Konopczyński jako nauczyciel i mistrz
 4. Kazimierz Przyboś, Władysław Konopczyński jako wydawca źródeł
 5. Andrzej Leon Sowa, Władysław Konopczyński – badacz czasów najnowszych
 6. Jan Wimmer, Władysław Konopczyński jako badacz historii wojskowości
 7. Jerzy Michalski, Władysław Konopczyński jako badacz ustroju Polski
 8. Maria Czeppe, Władysław Konopczyński twórca Polskiego Słownika Biograficznego
 9. Mariusz Markiewicz, Syntezy Władysława Konopczyńskiego
 10. Piotr Biliński, Władysław Konopczyński w kręgu naukowym i rodzinnym
 11. Irena Mrówka, Marta Tylka, „Od Młynnika nie chciałbym się oddalać”
 12. Krystian Matwijowski, Władysław Czapliński – jeden z uczniów Władysława Konopczyńskiego
 13. Wanda Mrozowska, Podziękowanie
 14. Summary

Wojciech Maria Bartel (1923-1992)
Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 15.IX.2002 r
Kraków, 2006

Spis treści:

 1. Wacław Uruszczak, Przedmowa
 2. Wacław Uruszczak, „Artis boni et aequi servitor”. Wojciech Maria Bartel – historyk prawa angielskiego, kościelnego i polskiego
 3. Stanisław Grodziski, Wojciech Maria Bartel- badacz dziejów ustroju Polski
 4. Ks. bp Tadeusz Pieronek, Profesor Wojciech Maria Bartel- kanonista, przyjaciel Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie
 5. Kazimierz Baran, Akcenty anglosaskie w twórczości naukowej profesora Wojciecha Marii Bartla
 6. Ks. bp Jan Kopiec, Ludzie Kościoła w naukowej biografii profesora Wojciecha Marii Bartla
 7. Wojciech M. Bartel, „Słówko o mnie”. Fragmenty wspomnień wojennych z lat 1939 i 1945
 8. Józef Wójcikiewicz, Moje wspomnienie o profesorze Wojciechu Marii Bartlu
 9. Ks. Stanisław Mól SJ, Świadectwo
 10. Summary

Jan Wacław Felczak (1916-1993)
Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 13.VI. 2003 r.
Kraków, 2007

Spis treści:

 1. Jerzy Wyrozumski, Przedmowa
 2. Janusz Pezda, Lata młodzieńcze Jana Wacława Felczaka
 3. Wojciech Frazik, Wacław Felczak- emisariusz i organizator łączności między krajem a emigracją
 4. Michał Pułaski,Krakowskie lata Wacława Felczaka
 5. Antoni Cetnarowicz, „Pisane sercem węgierskim, a duszą słowiańską”. Twórczość naukowa Wacława Felczaka
 6. Istvan Kovacs, Wacław Felczak i „węgierscy Hamleci”
 7. Elżbieta Orman, Kartka ze wspomnień o profesorze Felczaku
 8. Tomasz Filip, „Granicami życie naznaczone. Wacław Felczak (1916-1993). Wystawa w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, 13 VI-17 X 2003
 9. Summary

Antoni Wrzosek (1908-1983)
Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 14 XI 2003 r.
Kraków, 2008

Spis treści:

  1. Antoni Jackowski, Przedmowa
  2. Bronisław Kortus, Profesor Antoni Wrzosek- uczony i pedagog
  3. Jadwiga Warszyńska, Antoni Wrzosek – geograf turyzmu
  4. Bogdana Izmaiłow, Antoni Wrzosek jako geomorfolog
  5. Antoni Jackowski, Mój Mistrz
  6. Lech Pakuła, Profesor Antoni Wrzosek we wspomnieniach ucznia
  7. Justyna Wrzosek – Matl,Kilka słów córki
  8. Kazimierz Krzemień, Spotkanie tatrzańskie
  9. Adam Żuchowski, Na tych samych ścieżkach
  10. Antoni Wrzosek „Tatry” Z notatnika geografa opracował Tomasz Skrzyński
  11. Summary

Władysław Natanson (1864-1937)
Materiały z Posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19.VI. 2004 r.
Kraków, 2009

Spis treści:

 1. Andrzej Białas, Przedmowa
 2. Bronisław Średniawa, Życie Władysława Natansona
 3. Julian Dybiec, Działalność uniwersytecka Władysława Natansona
 4. Ewa Dziurzyńska, Związki Władysława Natansona z Polską Akademią Umiejętności
 5. Andrzej Fuliński, Prace Władysława Natansona z termodynamiki procesów nieodwracalnych
 6. Józef Spałek, Statystyka Natansona- Bosego-Einsteina?
 7. Maria Podraza Kwiatkowska, Działalność literacka Władysława Natansona
 8. Michał Kokowski, Władysław Natanson. Między fizyką a poezją
 9. Janusz Mączka, Filozofia przyrody Władysława Natansona
 10. Urszula Perkowska, Przyjaźń mędrców. Władysław Natanson i biskup Michał Godlewski w świetle ich korespondencji
 11. Zofia Zachwiejowa, Wspomnienia o Dziadku
 12. Maria Kamieńska- Żyła, Kilka uwag i wspomnień o moim Dziadziu
 13. Summary

Wincenty Lutosławski (1863-1954)
Materiały z posiedzenia Naukowego PAU w dniu 19.XI. 2004 r.
Kraków, 2010

Spis treści:

 1. Lech Szczucki, Przedmowa
 2. Witold Jaworski, W stronę filozoficznego maksymalizmu. O filozofii Wincentego Lutosławskiego
 3. Tomasz Mróz, Ostatnie lata Wincentego Lutosławskiego w Krakowie
 4. Piotr Andryszczak, Znaczenie wiary w ujęciu Wincentego Lutosławskiego
 5. Adam Pawłowski, Lingwistyczne aspekty spuścizny naukowej Wincentego Lutosławskiego
 6. Henryka Kramarz, Idea wychowania narodowego w poglądach Wincentego Lutosławskiego
 7. Piotr Biliński, Między sympatią a antagonizmem- o współpracy Wincentego Lutosławskiego z Polską Akademią Umiejętności i Uniwersytetem Jagiellońskim
 8. Anna Rossmanith, Antropologiczna perspektywa rozważań o demokracji w ujęciu Wincentego Lutosławskiego
 9. Małgorzata Mrówka, Kilka słów o Wincentym Lutosławskim. Z dziennika Zygmunta Konopczyńskiego
 10. Summary

Tadeusz Ważewski (1896-1972)
Materiały z sesji naukowej w dniu 23 IX 2006 r.
Kraków, 2011

Spis treści:

 1. Andrzej Pelczar, Przedmowa
 2. Andrzej Pelczar,Tadeusz Ważewski-uczony i nauczyciel
 3. Andrzej Lasota, Równania różniczkowe, które nie miały zastosowań
 4. Czesław Olech, O równaniu Ważewskiego
 5. Roman Strzednicki, Metoda retraktowa Ważewskiego
 6. Monika Junkiewicz, Z korespondencji rodzinnej Tadeusza Ważewskiego
 7. Czesława Ważewska, Niedokończone wspomnienie o Tadeuszu Ważewskim
 8. Marek Barbacki, Wspomnienia Stanisławy z Ważewskich Barbackiej o bracie Tadeuszu Ważewskim i rodzinie
 9. Marek Barbacki, Wspomnienie o Wuju Tadeuszu Ważewskim
 10. Olga Czyżewska-Tochwicz, Tadeusz Czyżewski, Agnieszka Czyżewska-Gidlewska, Jan Czyżewski, Zapis wspomnień wnuków Tadeusza Ważewskiego
 11. Kazimierz Gorgoń, Krystyna Gorgoń, Wspomnienia o Panu Profesorze Tadeuszu Ważewskim
 12. Summary

Zenon Klemensiewicz (1891-1969)
Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 VI 2009 r.
Kraków, 2011

Spis treści

 1. Julian Maślanka, Słowo wstępne
 2. Krystyna Pisarkowa, Walery Pisarek, Człowiek i dzieło
 3. Ewa Dziurzyńska, Z żołnierskich losów Zenona Klemensiewicza
 4. Bogusław Dunaj, Zenon Klemensiewicz jako historyk języka
 5. Władysław Śliwiński, Zenon Klemensiewicz jako badacz języka artystycznego
 6. Maciej Grochowski, Zenona Klemensiewicza koncepcja składnika wypowiedzenia w świetle współczesnej składni semantycznej
 7. Halina Kurek, Prawidła poprawnej wymowy polskiej Zenona Klemensiewicza a współczesne tendencje wymawianiowe
 8. Jadwiga Kowalikowa, Zenon Klemensiewicz w dydaktyce języka polskiego
 9. Walery Pisarek, Medioznawcze dziedzictwo Zenona Klemensiewicza
 10. Anna Kałkowska, Składnia i stylistyka Zenona Klemensiewicza – wczesna gramatyka tekstu
 11. Joanna Okoniowa, Regionalizmy w pracach Zenona Klemensiewicza
 12. Krystyna Urban, Zenon Klemensiewicz i jego dzieło w prasie niejęzykoznawiczej ostatniego trzydziestolecia
 13. Irena Bajerowa, Więcej niż dedykacja
 14. Maria Karpluk, O profesorze Klemensiewiczu – wspomnienie studentki
 15. Krystyna Pisarkowa, Zenon Klemensiewicz dla mego pokolenia
 16. Antonina Grybosiowa, Terminowanie u mistrza
 17. Summary

Kazimierz Nitsch (1874-1958)
Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 20 VI 2008 r.
Kraków, 2011

Spis treści

 1. Julian Maślanka, Przedmowa
 2. Marian Kucała, Kazimierz Nitsch jako uczony i nauczyciel
 3. Joanna Okoniowia, Szkoła dialektologiczna Kazimierza Nitscha
 4. Jerzy Reichan, Prace Kazimierza Nitscha nad atlasami i słownikiem gwar polskich
 5. Katarzyna Zwiercan-Borucka, Działalność Kazimierza Nitscha w Polskiej Akademii Umiejętności
 6. Antoni Furdal, Profesor Nitsch w moich wspomnieniach czyli Kazimierz Nitsch na tle kraju i epoki
 7. Mirosław Skarżyński, O listach Kazimierza Nitscha do Henryka Ułaszyna
 8. Bernadeta Wilk, Z archiwum osobistego językoznawcy
 9. Kazimierz Nitsch, Rodzina bliższa i rodzina matki
 10. Kazimierz Urbańczyk, Okruchy wspomnień
 11. Maria Karpluk, O profesorze Nitschu – wspomnienie studentki
 12. Summary

Tadeusz Banachiewicz (1882-1954)
Materiały z sesji naukowej w dniu 29 X 2004 r.
Kraków, 2012

Spis treści

 1. Andrzej Białas, Przedmowa
 2. Adam Strzałkowski, Tadeusz Banachiewicz – Mistrz i Nauczyciel
 3. Jerzy Kordylewski, Notaty codzienne Tadeusza Banachiewicza
 4. Jerzy M. Kreiner, Tadeusz Banachiewicz – obserwator
 5. Jan Mietelski, Tadeusz Banachiewicz w Międzynarodowej Unii Astronomicznej
 6. Jan Koroński, Renata Bujakiewicz- Korońska, Matematyczne idee Tadeusza Banachiewicza
 7. Tomasz Skrzyński, Rola Tadeusza Banachiewicza w kontaktach zagranicznych Polskiej Akademii Umiejętności
 8. Anna Karolina Zawada, Observo ergo sum. Tadeusz Banachiewicz (1882-1954) – Okolicznościowa wystawa czasowa w Muzeum Uniwersytetu Jagiellońskiego 29 października – 14 listopada 2004 r.

Stanisław Wróblewski 1868-1938
Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 21 listopada 2008 r.
Kraków, 2012

Spis treści

 1. Jarzy Wyrozumski – Przedmowa
 2. Andrzej Mączyński, O Stanisławie Wróblewskim w 140. rocznicę urodzin i 70. rocznicę śmierci
 3. Janusz Sondel, Wkład Stanisława Wróblewski w rozwój polskiej doktryny prawa rzymskiego
 4. Franciszek Longchamp de Berier, Stanisław Wróblewski o znaczeniu wpływu prawa rzymskiego na prawo współczesne
 5. Andrzej Stelmachowski, Stanisław Wróblewski jako cywilista
 6. Stanisław Sołtysiński, Wkład Stanisława Wróblewskiego w rozwój prawa handlowego
 7. Stanisław Grodziski, Profesor Stanisław Wróblewski w Radzie Wydziału Prawa Uniwersytetu Jagiellońskiego
 8. Jan Piskurewicz, Stanisław Wróblewski w Polskiej Akademii Umiejętności
 9. Leonard Górnicki, Działalność Stanisława Wróblewskiego w Komisji Kodyfikacyjnej Rzeczypospolitej Polskiej
 10. Summary

Józef Skąpski ojciec, 1868-1950. Józef Skąpski syn, 1921-1998
Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 13 listopada 2009 r.
Kraków, 2014

Spis treści

 1. Jerzy Wyrozumski, Przedmowa
 2. Irena Homola- Skąpska, Udział Józefa Skąpskiego seniora w życiu społecznym i towarzyskim Krakowa,
 3. Adam Redzik, Józef Skąpski senior- adwokat i syndyk Polskiej Akademii Umiejętności
 4. Leonard Górnicki, Działalność kodyfikacyjna Józefa Skąpskiego seniora
 5. Andrzej Mączyński, Profesor Józef Skąpski jako prawnik, nauczyciel i organizator nauki
 6. Maksymilian Pazdan, Józef Skąpski junior jako kolizjonista
 7. Stanisław Grodziski, Józef Skąpski junior i reaktywacja Polskiej Akademii Umiejętności
 8. Marek Durcansky, Stosunek władz komunistycznych do Czeskiej Akademii Nauk i Umiejętności oraz Polskiej Akademii Umiejętności
 9. Jerzy Wyrozumski, Trudne odrodzenie
 10. Janina Dzik, Ojciec i syn. Józef Skąpski senior i Józef Skąpski junior w malarstwie i w rysunku
 11. Wspomnienia o profesorze Józefie Skąpskim juniorze: Andrzej Ciechanowiecki, Aleksander Oleszko, Kazimierz Zawada, Andrzej Maciąg, Bogusława Gnela

Wiesław Bieńkowski 1926-1999
Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 18 października 2010 r.
Kraków, 2014

Spis tresci

 1. Jan M. Małecki, Przedmowa
 2. Jerzy Wyrozumski, Kraków w życiu Wiesława Bieńkowskiego,
 3. Marta Skalska-Zlat, Anna Żbikowska-Migoń, Obecność Wiesława Bieńkowskiego w życiu naukowym ruchu wydawniczego
 4. Stefan Gąsiorowski, Wiesław Bieńkowski- bibliograf
 5. Anna Gruca, Biografistyka w dorobku Wiesława Bieńkowskiego
 6. Anna Spiss, Wiesław Bieńkowski jako etnograf
 7. Maria Pelczar, Gdańskie kontakty w życiu profesora Wiesława Bieńkowskiego
 8. Piotr Lechowski, O zamiłowaniach bibliofilskich Wiesława Bieńkowskiego i jego bibliotece
 9. Maria Kocójowa, „Drugi dom” Wiesława Bieńkowskiego w Uniwersytecie Jagiellońskim
 10. Ewa Dziurzyńska, Z biegiem lat, z biegiem dni. Kalendarze Wiesława Bieńkowskiego
 11. Mieczysław Wrzesień, Przyjaźń z Kolbergiem w tle
 12. Jan M. Małecki, O spotkaniach i o przyjaźni z Wiesławem Bieńkowskim
 13. Wanda Pindlowa, Wspomnienie z naukowego wyjazdu z Profesorem Wiesławem Bieńkowskim za granice
 14. Jacek A. Kabata, Mój Mistrz, profesor Wiesław Bieńkowski
 15. Wojciech Chojnacki, Wspomnienia syna przyjaciela

Adam Krzyżanowski (1873-1963)
Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 21 czerwca 2013 r.
Kraków, 2015

Spis treści

 1. Jerzy Wyrozumski,Przedmowa
 2. Janina Rosicka, Pamięć o Adamie Krzyżanowskim
 3. Aleksandra Lityńska, Poglądy ekonomiczne Adama Krzyżanowskiego
 4. Justyna Miklaszewska, Etyka i polityka w koncepcji Adama Krzyżanowskiego
 5. Janusz Mierzwa, Adama Krzyżanowskiego wyprawa w świat polityki
 6. Bogdan Szlachta, Historia w myśli politycznej Adama Krzyżanowskiego
 7. Stanisław Grodziski, Adam Krzyżanowski a próba reaktywacji Polskiej Akademii Umiejętności w latach 1957-1958
 8. Maria Radziszewska, „Róże i kolce mej doczesności”. Wybrane pamiątki po Adamie Krzyżanowskim za zbiorów Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie (Wystawa towarzysząca sesji PAU)

Jerzy Smoleński (1881-1940)
Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 19 listopada 2010 roku
Kraków, 2015

Spis treści

 1. Antoni Jackowski, Wstęp
 2. Antoni Jackowski, Kazimierz Krzemień, Droga życiowa Jerzego Smoleńskiego
 3. Stefan Witold Alexandrowicz, Jerzy Smoleński jako geolog
 4. Bogdana Izmaiłow, Kazimierz Krzemień, Anna Michno, Jarzego Smoleńskiego zainteresowania geomorfologią i geografią fizyczną
 5. Danuta Ptaszycka – Jackowska, Zasługi Jerzego Smoleńskiego w zakresie ochrony przyrody oraz planowania przestrzennego i regionalnego
 6. Antoni Jackowski, Izabela Sołjan, Antropogeografia w badaniach Jerzego Smoleńskiego
 7. Stanisław Smoleński, Mój Ojciec. Wspomnienie
 8. Małgorzata Piotrowska, Wspomnienia rodzinne
 9. Katarzyna Winiarczyk, Kilka słów o wystawie W poszukiwaniu prawdy w nauce i życiu

Józef Szujski (1835-1883)
Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 25 listopada 2013 r
Kraków, 2015

Spis treści

 1. Jerzy Wyrozumski, Przedmowa
 2. Andrzej Chwalba, Narodziny Nowej Galicji
 3. Henryk Marek Słoczyński, Główne idee syntezy dziejów Polski Józefa Szujskiego
 4. Krzysztof Zamorski, Historyzm i narodziny krakowskiej szkoły historycznej. Józef Szujski
 5. Krzysztof Karol Daszyk, Józef Szujski jako twórca politycznego credo krakowskich stańczyków
 6. Franciszek Ziejka, Józef Szujski – poeta Krakowa
 7. Andrzej Borowski, Szujski – historyk literatury
 8. Agnieszka Marszałek, „historyzm okiełznał Pegaza wyobraźni”: dramat historyczny według Szujskiego

Stanisław Estreicher (1869–1939)

Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 18 czerwca 2010 roku

Kraków, 2015

Spis treści:

 1. Jerzy Wyrozumski, Przedmowa
 2. Stanisław Waltoś, Stanisław Estreicher (1869-1939)
 3. Stanisław Grodziski, Stanisława Estreichera koncepcja historii prawa
 4. Andrzej Borowski, Stanisław Estreicher jako biograf
 5. Tomasz Skrzyński, Związki Stanisława Estreichera z Akademią Umiejętności i Polska Akademia Umiejętności (1888-1939)
 6. Stanisław Grzybowski, Biblioteka poetycka Stanisława Estreichera
 7. Andrzej Mączyński, Postulaty ustrojowe Stanisława Estreichera

 


Roman Dyboski (1883-1945), Władysław Tarnawski (1885-1951)

Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 18 listopada 2011 roku

Kraków, 2018

Spis treści:

 1. Julian Maślanka, Wstęp
 2. Michael Morys-Twarowski, Rodzina Dyboskich na tle elit Śląska Cieszyńskiego przełomu XIX i XX wieku
 3. Tomasz Pudłocki, Roman Dyboski i Władysław Tarnawski – historia wzajemnych odniesień
 4. Elżbieta Chrzanowska-Kluczewska, Elżbieta Mańczak-Wohlfeld, Profesor Roman Dyboski jako językoznawca
 5. Marta Gibińska-Marzec, Elżbieta Stanisz, Władysław Tarnawski jako tłumacz Szekspira
 6. Teresa Bałuk-Ulewiczowa, Między Syberią a światem anglosaskim. Roman Dybboski – ambasador i pośrednik w dyskursie kultur
 7. Elżbieta Stanisz, Roman Dyboski i Władysław Tarnawski – twórcy polskich studiów anglistycznych
 8. Zygmunt Mazur, Roman Dyboski – amerykanista i historyk literatury amerykańskiej
 9. Jerzy Starnawski, Początki anglistyki lwowskiej
 10. Izabela Wodzińska, Roman Dyboski i jego rola w upowszechnianiu kultury anglosaskiej na łamach „Przeglądu Współczesnego” i „Czasu”
 11. Lucyna Kulińska, Związki Władysława Tarnawskiego z Komitetem Ziem Wschodnich

 


Emanuel Mateusz Rostworowski (1923-1989)

Materiały z posiedzenia naukowego w dniu 8 października 2014 roku

Kraków, 2018

Spis treści:

 1. Jerzy Wyrozumski, Przedmowa
 2. Maria Czeppe, Wstęp
 3. Irena Homola-Skąpska, Wspomnienie o Emanuelu Rostworowskim jako redaktorze Polskiego Słownika Biograficznego
 4. Zofia Zielińska, Myśląc o Emanuelu Rostworowskim – historyku
 5. Wojciech Kriegsein, Kilka wspomnień i uwag poświęconych Emanuelowi Mateuszowi Rostworowskiemu
 6. Andrzej K. Link-Lenczowski, Emanuel Mateusz Rostworowski – uczony i artysta
 7. Marek Rostworowski, Spotkanie z Bratem
 8. Emanuel Mateusz Rostworowski, Ścieżki trawą porosłe
 9. Joanna Laskosz, Archiwum osobiste historyka. O spuściźnie prof. Emanuela Rostworowskiego w zbiorach Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie

 


Powyższe wydawnictwa można zamawiać w Dziale Wydawnictw Polskiej Akademii Umiejętności.

 • Adres: 31-016 Kraków, ul. Sławkowska 17,
 • tel: (012) 424-02-12,
 • fax: (012) 422-54-22,
 • e-mail: wydawnictwo@pau.krakow.pl
YouTube