Geografom w dowód uznania (medale, odznaczenia, dyplomy ze zbiorów Archiwum Nauki), (wystawa: 2013-03-06 – 2013-10-14)

Geografom w dowód uznania (medale, odznaczenia, dyplomy ze zbiorów Archiwum Nauki), (wystawa: 2013-03-06 – 2013-10-14)

Inne
Geografom w dowód uznania (medale, odznaczenia, dyplomy ze zbiorów Archiwum Nauki)
Wystawa była prezentowana w dniach 06 III 2013 – 14 X 2013
Wystawa prezentowana jest przy Kancelarii Prezesa PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Wystawa Geografom w dowód uznania jest kontynuacją poprzedniej ekspozycji, przygotowanej na zaproszenie Prezesa PAN, przedstawiającej najciekawsze obiekty sztuki medalierskiej, wybrane głównie ze spuścizn humanistów. Tym razem eksponaty pochodzą z archiwów osobistych geografów: Franciszka Uhorczaka (1902-1981), Mieczysława Klimaszewskiego ( 1908-1995), Antoniego Wrzoska (1908-1993). Wybór tych sylwetek spośród wielu polskich geografów, którzy swoim dorobkiem rozsławili naukę polską, determinowały- interesujące pod względem formy lub treści – odznaczenia, medale i dyplomy przechowywane w Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie. Zostały one przyznane nie tylko za szczególne osiągnięcia i zasługi, ale także ofiarowane z różnych okazji. Prezentowane są również dyplomy, którymi uhonorowano i wyróżniono uczonych, będących bohaterami wystawy.YouTube