Zwróć oczy na przyrodę, Świat roślin w archiwaliach, (wystawa: 2011-07-30 – 2011-12-30)

Zwróć oczy na przyrodę, Świat roślin w archiwaliach, (wystawa: 2011-07-30 – 2011-12-30)

Nauki przyrodnicze w archiwaliach
Zwróć oczy na przyrodę, Świat roślin w archiwaliach
Wystawa była prezentowana w dniach 30 VII 2011 – 30 XII 2011
Wystawa prezentowana jest przy Kancelarii Prezesa PAN w Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie.

Tematem kolejnej z wystaw o tematyce przyrodniczej, organizowanych przez Archiwum Nauki PAN i PAU w Krakowie, jest świt roślin. Jej tytuł Zwróć oczy na przyrodę został zaczerpnięty z książeczek angielskiej uczonej i pisarki Arabelli Buckley (1840-1929), które popularyzowały nauki przyrodnicze wśród młodzieży na początku XX wieku. Prezentowane materiały pochodzą z przechowywanych w Archiwum Nauki spuścizn Antoniego Wagi (1799-1890) i Antoniego Wrzoska (1908-1983), Biblioteki Rozdolskiej Lanckorońskich oraz z Zielnika Józefa Jundziłła (1794-1877), znajdującego się w zbiorach Instytutu Botaniki PAN w Krakowie. Spuścizna Antoniego Wagi zawiera różnorodne materiały do dziejów nauk przyrodniczych z czasów, kiedy na ziemiach polskich wzrastało zainteresowanie badaniami fizjograficznymi. Wśród bogatej korespondencji, będącej świadectwem wymiany myśli między polskimi i zagranicznymi przyrodnikami, a także miłośnikami nauki, znajdują się prezentowane na wystawie wybrane listy braci Antoniego i Jakuba Wagi (1800-1872) oraz Józefa Jundziłła. Znakomite źródło do historii nauki stanowią fragmenty dziennika z podróży przyrodniczej Antoniego Wagi do Francji, Algierii i Niemiec w latach 1866-1868, zrealizowanej w towarzystwie mecenasów nauki, braci Aleksandra i Konstantego hr. Branickich oraz ornitologa Władysława Taczanowskiego. W spuściźnie Antoniego Wrzoska, geografa, profesora Uniwersytetu Jagiellońskiego, zachowały się rysunki o tematyce botanicznej jego ojca Tomasza (1852-1922) z okresu nauki w gimnazjum w Pińczowie. Herbarium Józefa Jundziłła zostało przekazane przez jego córkę Marie Komisji Fizjograficznej Akademii Umiejętności w Krakowie w 1885 roku. Obecnie jest przechowywane w Instytucie Botaniki PAN im. Władysława Szafera w Krakowie, w którym znalazła się część botaniczna zbiorów Komisji Fizjograficznej.


Ogród Botaniczny w Krakowie, widok na Obserwatorium Astronomiczne, ok. 1853r.

Karty z zielnika Józefa Jundziłła

YouTube