By wznieść się ponad szczyty… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w., (wystawa: 2013-11-15 – 2014-02-28)

By wznieść się ponad szczyty… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w., (wystawa: 2013-11-15 – 2014-02-28)

Wystawy okolicznościowe
By wznieść się ponad szczyty… Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w.
Wystawa była prezentowana w dniach 15 XI 2013 – 28 II 2014

Wystawa zorganizowana przez Archiwum Nauki jest efektem długoletniej współpracy z Archiwum Akademii Nauk Republiki Czeskiej, połączonym z Instytutem Masaryka, a także z Archiwum Uniwersytetu Karola w Pradze. Zarówno konferencja zorganizowana przez Polską Akademię Umiejętności pt. „Na różnych drogach nauki…” Z kontaktów uczonych polskich, czeskich i słowackich w XX w.”, jak i ekspozycja nakreślają jedynie wybrane zagadnienia z szerokiego spektrum stosunków polsko -czesko-słowackich w nauce i kulturze. Głównym celem, jaki przyświecał autorom wystawy, było przedstawienie relacji uczonych na przykładzie materiałów badaczy kilku dyscyplin, jak również archiwaliów dotyczących wybranych tematów wspólnych dla Polski i Czechosłowacji.

Zaprezentowano materiały ze spuścizn: historyka i slawisty Henryka Batowskiego (1907-1999); filologa i slawisty Stanisława Urbańczyka (1909-2001), etnologa Mieczysława Gładysza (1903-1984), geologa Walerego Goetla (1889-1972) i zoologa Zygmunta Grodzińskiego (1896-1982).

Zgromadzone na wystawie archiwalia odnoszą się do trzech powiązanych ze sobą kwestii: wytyczania granicy pomiędzy Polską a Czechosłowacją, idei tworzenia parków narodowych na pograniczu polsko-czechosłowackim, a także problemu ochrony przyrody.

Prezentowane fragmenty korespondencji pozwalają wczuć się w ówczesny dyskurs i wymianę myśli, a także relacje towarzyskie pomiędzy uczonymi (np. korespondencja Walerego Goetla z Radimem Kettnerem oraz Zygmunta Grodzińskiego z Otem Olivą). Licznie prezentowane fotografie przedstawiają wspólnie organizowane zjazdy, konferencje i spotkania uczonych, które dawały możliwości bezpośrednich kontaktów ludzi ze świata nauki. Wystawa wzbogacona została o fotografie oddające piękno panoramy Tatr oraz górskiej flory i fauny.

Materiały dodatkowe:


Plakat wystawy
YouTube