Człowiek i uczony. Ryszard Łużny (1927-1998), (wystawa: 2008-03-07 – 2008-04-30)

Człowiek i uczony. Ryszard Łużny (1927-1998), (wystawa: 2008-03-07 – 2008-04-30)

Wystawy okolicznościowe
Człowiek i uczony. Ryszard Łużny (1927-1998)
Wystawa była prezentowana w dniach 07 III 2008 – 30 IV 2008

Wystawa „Człowiek i uczony. Ryszard Łużny (1927-1998)” została włączona w obchody jubileuszu dziesięciolecia śmierci Profesora. Otwarcie ekspozycji nastąpiło 7 marca 2008 w pierwszym dniu sesji naukowej „Polsko-wschodniosłowiańskie stosunki kulturowe”, zorganizowanej z tej okazji przez Instytut Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego i KomisjęWschodnioeuropejską Polskiej Akademii Umiejęności. Wystawa, mimo niewielkich rozmiarów, poprzez zgromadzone dokumenty i przede wszystkim fotografie, akcentuje ważniejsze dziedziny naukowej i organizacyjnej działalności Profesora, a także pokazuje Go w gronie rodziny w domu, w trakce górskich wycieczek, na rowerze czy na łyżwach.

Materiały dodatkowe:

YouTube