„Ojciec i córka…” Karol Lanckoroński (1848-1933), Karolina Lanckorońska (1898-2002), (wystawa: 1997-06-20 – 1997-09-03)

„Ojciec i córka…” Karol Lanckoroński (1848-1933), Karolina Lanckorońska (1898-2002), (wystawa: 1997-06-20 – 1997-09-03)

W służbie Nauki…
„Ojciec i córka…” Karol Lanckoroński (1848-1933), Karolina Lanckorońska (1898-2002)
Wystawa była prezentowana w dniach 20 VI 1997 – 03 IX 1997

Karol Lanckoroński (1848-1933) – mecenas i historyk sztuki, Karolina Lanckorońska (1898-2002) – historyk sztuki, twórca Polskiego Instytutu Historycznego w Rzymie. Ekspozycja została zorganizowana z okazji ofiarowania Polskiej Akademii Umiejętności Biblioteki Rozdolskiej Lanckorońskich i części zbiorów archiwalnych rodzinnych i naukowych przez Karolinę Lanckorońską.

Więcej informacji na temat daru i wystawy można uzyskać w „Krakowskim Roczniku Archiwalnym”, numer V z 1999 roku, katalogu wystawy oraz „Roczniku Polskiej Akademii Umiejętności” za 1996/1997.

YouTube