Zbiory archiwalne AN PAN i PAU – Dział III

Zbiory archiwalne AN PAN i PAU – Dział III

Zapraszamy również do zapoznania się z bardziej szczegółowym (choć jeszcze niekompletnym) wykazem spuścizn przechowywanych w naszym Archiwum w bazie „Spuścizna”. Baza ta jest w trakcie uzupełniania.

Spuścizny (archiwa osobiste) ludzi nauki i kultury
Nazwisko i imię Daty życia Dziedzina Sygn. Pomoce archiwalne Rozmiar
Abrahamowicz Zygmunt 1923–1990 orientalistyka, turkologia K III–146 inwentarz kartkowy 6,15 mb.
Aleksandrowicz Julian 1908–1988 medycyna, hematologia K III–104 spis 5,20 mb.
Anhalt Maurycy 1902–1948 ekonomia K III–87 inwentarz 0,30 mb., 21 j.
Bajerowa Irena 1921–2010 językoznawstwo K III–215 1,30 mb.
Bartel Wojciech 1923–1992 historia prawa K III–181 spis 10,60 mb.
Barycz Henryk 1901–1994 historia nauki i kultury K III–161 spis 10,00 mb.
Batowski Henryk 1907–1999 historia nowożytna powszechna K III–151 12,50 mb.
Batys-Gorski Stanisław 1802–1864 entomologia K III–253 inwentarz kartkowy 0,16 mb.
Battaglia Andrzej 1907–1973 inżynieria górnicza K III–85 spis, inwentarz kartkowy 0,25 mb.
Bereśniewicz Wincenty 1897–? hodowla roślin K III–53 spis 0,25 mb.
Bieda Franciszek 1896–1982 geologia, paleontologia K III–54 spis 3,07 mb.
Bielański Adam 1921–2016 chemia K III–246 3,41 mb.
Bielak Franciszek 1892–1973 historia literatury K III–254 0,27 mb.
Bieńkowski Wiesław 1926–1999 historia, socjologia K III–163 spis 9,22 mb.
Błeszyński Stanisław 1927-1969 zoologia K III – 136 0,30
Bolewski Andrzej 1906-2002 geologia, mineralogia K III – 124 spis 2,38
Brzozowski Stanisław 1917-1995 historia nauki K III – 108 0,90
Burchard Helena 1922-2002 archeologia K III – 165 1,95
Chrzanowski Ignacy 1866-1940 historia literatury polskiej K III – 88 inwentarz 1,70
Chrzanowski Tadeusz 1926-2006 historia sztuki K III-210 4,08
Cichoń Władysław 1924-1987 filozofia K III – 149 0,90
Czarniecka Janina 1920-2002 archeologia K III – 166 0,44
Czarniecki Stanisław 1921-2013 geologia, historia nauki K III – 37 inwentarz kartkowy 3,31
Czeczott Henryk 1875-1928 górnictwo K III – 89 spis 1,90
Czerny Zygmunt 1888-1974 filologia romańska K III – 43 spis 21,00
Czyżewski Mikołaj 1890-1954 odlewnictwo K III – 35 spis 0,50
Dąbrowski Jan 1890-1965 historia K III – 68 0,60
Dąmbska Izydora 1904-1983 filozofia K III – 109 spis 2,85
Demetrykiewicz Włodzimierz 1859–1937 archeologia, historia sztuki K III – 5 inwentarz 0,90
Dianni Jadwiga 1886-1981 matematyka, historia nauki K III – 21 spis 1,82
Dłużniewski Apoloniusz 1920-1986 farmakologia K III – 167 0,10
Dobrowolski Henryk 1904-1985 historia, archiwistyka K III – 77 spis 3,50
Dobrowolski Kazimierz 1899-1987 etnografia K III–97 spis 0
Dobrowolski Tadeusz 1899–1984 historia sztuki K III–72 inwentarz kartkowy 0,95
Doktorowicz-Hrebnicki Stanisław 1888–1974 geologia K III–39 spis 2,80
Dubiecki Tadeusz 1885–1972 historia K III–32 spis 4,50
Dudziak Józef ur. 1925 geologia K III–69 spis 0,21
Dunajewski Julian 1822–1907 ekonomia polityczna K III–2 spis 0,04
Dybiec Julian ur. 1940 historia nauki K III–64 1,11
Dyboski Roman 1883–1945 filologia angielska K III–90 spis 3,85
Dziewański Janusz 1924–2004 geologia K III–186 1,05
Felczak Wacław 1916–1993 historia K III–145 w opracowaniu 2,60 mb.
Friedberg Wilhelm 1873-1941 geologia, paleontologia K III–62 inwentarz kartkowy 0,32
Fudakowski Józef 1893-1969 zoologia, ornitologia K III–25 spis 2,75
Galeński Witold 1914 – 1961 prawo K III–183 0,08
Gaweł Antoni 1901-1983 mineralogia, petrografia K III–110 inwentarz kartkowy 7,00
Gawłowska Jadwiga 1919– ochrona przyrody K III–143 1,80
Gierulanka Danuta 1909-1995 matematyka, filozofia, psychologia K III–128 4,90
Gilewski Stanisław 1895-1984 prawo K III–187
Gładysz Mieczysław 1903-1984 etnografia, muzeologia K III–91 spis 10,30
Goetel Walery 1889-1972 geologia, organizacja nauki K III – 36 spis 20,90
Gotkiewicz Marian 1901-1972 etnografia, geografia K III – 30 spis 0,12
Górecka Wanda 1904-1981 językoznawstwo K III – 70 spis 0,30
Gregorski Adam 1906-1993 językoznawstwo K III – 123 1,60
Grodziński Zygmunt 1896-1982 zoologia K III – 78 spis 10,38
Gruszczyk Hubert 1919-1985 geologia górnicza K III–98 spis 2,70
Grzegorzewski Jan 1849–1922 orientalistyka K III–6 inwentarz 0,40
Grzybowski Konstanty 1901–1970 prawo K III–121 2,00
Gurnicz Antoni 1912-1978 historia gospodarczo-społeczna K III – 59 spis 1,15
Hammer Seweryn 1883-1955 filologia klasyczna K III – 3 spis 0,75
Hano Józef 1906-1997 farmakologia K III – 168 0,50
Heinz Adam 1914-1984 językoznawstwo K III – 105 spis 2,20
Hoszowski Stanisław 1904-1987 historia gospodarcza K III – 49 inwentarz kartkowy 5,30
Hoyer Henryk Ferdynand 1864-1947 anatomia porównawcza, histologia K III – 18 spis 2,00
Hoyer Henryk Fryderyk 1834-1907 histologia, embriologia K III – 17 inwentarz kartkowy 1,00
Ingarden Roman 1893-1970 filozofia K III – 26 spis 3,28
Jakimowicz Roman 1899-1964 artysta malarz K III – 99 spis 0,05
Jerzmanowski Erazm 1844-1909 mecenas oświaty i nauki K III – 22 spis 0,01
Kalinowski Lech 1920-2004 historia sztuki K III-192 10,00
Kamieński Bogdan 1897-1973 chemia K III – 100 spis 1,00
Kleczkowski Adam 1883-1949 językoznawstwo, germanistyka K III–127 0,09
Klemensiewicz Zenon 1891-1969 językoznawstwo K III–27 spis 9,00
Klimaszewski Mieczysław 1908-1995 geomorfologia K III–193 0,05
Kołodziej Władysław 1901-1968 przemysł naftowy, gazownictwo K III–33 inwentarz kartkowy 0,20
Konior Konrad 1905-2000 geologia K III–134 1,00
Kostanecki Kazimierz 1863-1940 anatomia K III–79 inwentarz kartkowy 0,20
Kościałkowski Stanisław 1881-1960 historia K III–120 0,17
Kotwicz Władysław 1872-1944 orientalistyka, mongolistyka K III–19 inwentarz kartkowy 3,60
Kowalczuk Jerzy ur. 1926 geofizyka K III–133 2,30
Kowalczyk Zygmunt 1908-1985 geodezja górnicza K III–92 1,00
Kowalska Halina 1930-2002 historia, biografistyka K III–190 0,01
Kowalska-Lewicka Anna 1920-2009 etnologia K III–189
Kowalski Kazimierz 1925-2007 zoologia K III–178 spis 2,10
Kowalski Ludwik 1885-1943 hydrogeologia K III–50 spis 0,35
Kowalski Tadeusz 1889-1948 orientalistyka K III–4 inwentarz, spis 4,10 mb.
Krach Wilhelm 1907-1985 geologia K III–86 0,13
Krzanowscy Halina (1926-2004) i Adam (1920-1994) biologia K III–194 0,95
Musiał Stanisław ks. 1938-2004 teologia,filozofia K III–191 7,20
Książkiewicz Marian 1906-1981 geologia K III–195 0,07
Kulpa Jan 1908-1983 dydaktyka języka polskiego K III–101 inwentarz kartkowy 0,63
Kutrzeba Stanisław 1876-1946 historia ustroju K III–11 spis 4,50
Kutrzeba-Pojnarowa Anna 1913-1993 etnologia K III–216 spis kartkowy
Lanckorońska Karolina 1898-2002 historia sztuki K III–150 inwentarz kartkowy 1,45
Lechicki Czesław 1906-2001 prasoznawstwo K III–144 1,30
Leńko Antonina 1917-1995 ochrona przyrody K III–129 inwentarz kartkowy 8,38 mb. (razem)
Leńko Jan 1917-1992 urologia K III–129 inwentarz kartkowy 8,38 mb. (razem)
Lewicka Irena 1905–1988 filologia polska K III–7 inwentarz 2,9 mb. (razem)
Lewicki Marian 1908–1955 orientalistyka K III–7 inwentarz 2,9 mb. (razem)
Lewicki Tadeusz 1906–1992 arabistyka K III–102 spis 6,83
Liszka Stanisław 1903-1989 paleontologia K III – 106 0,45
Lityński Tadeusz 1901-1985 chemia rolna K III-196 0,12
Lutosławski Wincenty 1863-1954 filozofia K III – 155 spis 12,00
Łaszkiewicz Antoni 1904-1980 geologia K III–60 spis 0,21
Łukasik Stanisław 1897-1962 językoznawstwo romańskie K III–93 spis 1,40
Łysiak Ludwik 1923-2002 prawo K III–200 0,64
Machalski Franciszek 1904-1979 orientalistyka, iranistyka K III–211
Madurowicz-Urbańska Helena 1918-2008 historia gospodarcza K III–201 0,45
Madyda Władysław 1916–1970 filologia klasyczna K III–34 spis 0,30
Maj Jerzy 1922–2003 farmakologia K III–197 1,75
Malinowska-Kwiatkowska Irena 1925–1994 prawo K III–202 inwentarz 0,03 mb.
Mańkowski Tadeusz 1878–1956 historia sztuki K III–12 inwentarz 2,00 mb.
Marchlewski Leon 1869–1946 biochemia K III–73 inwentarz kartkowy 0,50 mb.
Maślankiewicz Kazimierz 1902–1981 geologia, petrografia K III–63 spis 6,50 mb.
Mazur Edward 1881–1942 medycyna K III–137 0,09 mb.
Metallmann Joachim 1889–1942 filozofia przyrody K III–8 inwentarz 0,12 mb.
Mianowski Edward 1884–1960 chemia K III–38 spis 0,20 mb.
Miczyński Kazimierz 1889–1956 hodowla roślin, ornitologia K III–9 spis 0,64 mb.
Mięsowicz Marian 1907–1992 fizyka K III–65 inwentarz kartkowy 5,00
Mikucki Sylwiusz 1898–1983 nauki pomocnicze historii K III–147 0,06
Mitera-Dobrowolska Mieczysława 1900–1992 filologia polska K III–114 spis 9,00
Morawiecki Antoni 1903–1971 geologia K III–55 inwentarz kartkowy 0,12
Mozołowski Włodzimierz 1895–1975 biochemia K III–148 2,93
Mroczkowski Przemysław 1915–2002 filologia angielska K III–209 5,46
Münch Henryk 1906–1968 historia K III–31 spis 2,20
Natanson Władysław 1864–1937 fizyka K III–122 spis 0,75
Niewodniczański Henryk 1900–1968 fizyka K III–40 spis 0,50
Nitsch Kazimierz 1874–1958 językoznawstwo K III–51 spis 15,3
Nowak Tadeusz 1909–1980 historia K III–61 spis 1,30
Nowosielski Eugeniusz 1894–1970 sanskryt K III–214 spis 0,15
Oesterreicher Henryk 1890–1942 językoznawstwo K III–52 0,08
Panow Eugeniusz 1890–1958 geologia K III–48 inwentarz kartkowy 0,15
Parachoniak Włodzimierz 1920–1997 górnictwo, geologia inżynierska K III–217 0,05
Pauli Lesław 1919–1986 prawo K III–94 spis 4,00
Pilecki Jerzy 1908–1962 archeologia, historia sztuki K III–16 inwentarz kartkowy 6,00
Piłsudski Bronisław 1866–1918 etnografia K III–157 spis 0,12
Pisarkowa Krystyna 1932–2010 językoznawstwo K III–103 5,08
Piwarski Kazimierz 1903–1968 historia K III–24 spis 12,00 mb.
Plezia Marian 1917–1996 filologia klasyczna K III–80 inwentarz kartkowy 3,80 mb.
Płoszewski Leon 1890–1970 historia literatury K III–126 spis 4,82
Pobożniak Tadeusz 1916–1991 indianistyka, iranistyka K III–169 0,30
Przyboś Adam 1906–1990 historia K III–115 spis 2,34 mb.
Przychocki Gustaw 1884–1947 filologia klasyczna K III–95 spis, inwentarz kartkowy 0,20 mb.
Puget Ludwik de 1877–1942 historia sztuki K III–44 inwentarz kartkowy 0,05 mb.
Radwan Mieczysław 1889–1968 historia hutnictwa i górnictwa K III–23 spis 1,60 mb.
Reczek Józef 1936–1988 językoznawstwo K III–111 spis 2,00
Rederowa Danuta ur. 1924 historia K III – 116 inwentarz kartkowy 0,47
Rokoszowa Jolanta 1944-1997 językoznawstwo K III – 160 spis 2,30
Rostworowski Emanuel 1923-1989 historia nowożytna K III – 153 0,13
Rozwadowski Jan Michał 1867-1935 językoznawstwo K III – 84 spis 3,31
Rzepińska Maria 1919-1993 historia sztuki K III-185 3,25
Schmidt Stefan 1889-1971 rolnictwo K III – 45 spis 1,40
Semkowicz Władysław 1878-1949 historia, nauki pomocnicze historii K III – 56 spis 2,80
Sędziwy Henryk 1903-1999 historia, dydaktyka K III – 184 0
Sierotwiński Stanisław 1909-1975 filologia polska K III – 66 spis 0,06
Simon Reczyński Danielle 1923-2000 poezja, literatura K III – 159 spis 1,00
Skarżyński Bolesław 1901-1963 biochemia, historia nauki K III – 15 spis 2,20
Skawina Tadeusz 1922-1976 gleboznawstwo K III – 117 2,70
Skąpski Józef 1868-1950 prawo K III-219
Skąpski Józef 1921-1998 prawo K III – 156 inwentarz kartkowy 3,58
Skibiński Mieczysław 1874-1956 historia K III – 71 0,55
Smoleński Józef 1881-1940 geografia K III – 170 spis 0,30
Smolka Stanisław 1854–1924 historia K III–10 spis 0,02
Smreczyński Stanisław jun. 1898-1975 zoologia K III – 138 0,15
Sokołowski Marian 1839-1911 historia sztuki K III – 1 spis 0,03
Sołtys Jan 1913-1969 rolnictwo K III – 28 spis 2,20
Stach Jan 1877-1975 zoologia K III – 139 inwentarz kartkowy 1,65
Stamm Edward 1886-1940 matematyka, historia nauki i techniki K III – 20 inwentarz kartkowy 1,20
Staszel Jan 1931-2007 historia K III-205 6,15
Sternbach Leon 1864-1940 filologia klasyczna K III – 41 spis 76,00
Stobiecki Stefan 1859–1944 entomologia K III–140 inwentarz 0,58
Stopa Roman 1895–1995 afrykanistyka K III–125 inwentarz kartkowy 4,28
Strzałkowski Adam ur. 1923 fizyka K III – 174 spis 0,02
Supniewski Janusz 1899-1964 farmakologia K III – 171 0,10
Szkocki Leon 1879-1968 K III – 164 spis 0,04
Szujski Józef 1835-1883 historia K III – 14 spis 1,20
Szuman Stefan 1889-1972 psychologia K III – 96 inwentarz 3,00
Świdziński Henryk 1904-1969 geologia K III – 81 spis 3,00
Tempka Tadeusz 1885-1974 medycyna, hematologia K III – 42 spis 3,50
Tokarski Kazimierz ur. 1930 historia K III – 180 spis 0,83
Tokarski Marian 1862-1942 historia wychowania fizycznego K III – 29 inwentarz 0,23
Tomkowicz Stanisław 1850-1933 historia nauki K III – 173 1,35
Truszkowski Witold 1912-1994 językoznawstwo K III – 130 inwentarz kartkowy 2,70
Turyn Aleksander 1900-1981 filologia klasyczna K III – 67 0,01
Tyrowicz Marian 1901-1989 historia K III – 46 spis 7,90
Uhorczak Franciszek 1902-1981 geografia, kartografia K III – 57 spis 6,74
Urbańczyk Stanisław 1909-2001 językoznawstwo K III – 118 2,52
Vetulani Adam 1901-1976 historia prawa K III – 58 spis 7,70
Vetulani Jerzy ur. 1936 farmakologia K III – 154 0,13
Waga Antoni 1799-1890 zoologia K III – 141 2,12
Ważewski Tadeusz 1896-1972 matematyka K III – 75 spis 1,80
Weigl Rudolf 1893-1957 medycyna K III-199 0,05
Weiss Tomasz 1929-1987 historia literatury polskiej K III – 113 0,45
Wereszycka Helena 1907-1995 historia K III – 152 spis 0,38
Weyssenhoff Jan 1889-1972 fizyka K III – 82 spis 1,30
Wiltowski Janusz 1923-1994 biologia wód, ochrona przyrody K III – 132 1,30
Winniczuk Lidia 1905-1993 filologia klasyczna K III – 76 4,46
Włodek Jan Marian 1924-2012 biologia, ichtiologia K III – 131 spis 6,80
Wojtusiak Roman 1906-1987 zoopsychologia zwierząt, etologia K III – 119 0,52
Wolter Władysław 1897-1986 prawo K III – 135 1,60
Wrzosek Antoni 1908-1983 geografia ekonomiczna K III – 74 spis 6,47
Wyka Kazimierz 1910-1975 historia literatury polskiej K III – 47 spis 7,00
Wyrozumski Jerzy ur. 1930 historia średniowieczna K III – 162 spis 1,50
Zabierowski Kazimierz 1926-1998 agrotechnika K III – 142 spis 0,60
Zajączkowski Włodzimierz 1914-1982 turkologia K III – 175 0,30
Zakrzewski Kazimierz 1900-1941 historia starożytna K III-206 spis 0,46
Zawisza Leszek ur.1920 architektura, historia K III-208 0,02
Zawora Jan 1931-2007 filologia rumuńska K III-213 0,06
Zdrada Jerzy ur.1936 historia nowożytna K III-207 5,63
Zoll Fryderyk jun. 1865–1948 prawo cywilne K III–107 0,25
Zwierzycki Józef 1888–1961 geologia, paleontologia K III–112 3,60

 

YouTube