Materiały Andrzeja Battaglii (1907–1973) – sygn. K III–85

Materiały Andrzeja Battaglii (1907–1973) – sygn. K III–85

Andrzej Battaglia (1907–1973), inżynier górnictwa. Prof. AGH w Krakowie, członek NOT-u.

  •  Materiały działalności naukowo-wynalazczej m. in. świadectwa autorskie o dokonanym wynalazku.
  • Materiały biograficzne: m. in. metryka urodzenia, życiorys, legitymacje, notatki z podróży do Indii (1960), albumy z fotografiami (m. in. z okresu II wojny światowej).
  • Fragment korespondencji z lat 1952–1973.
  • Materiały rodzinne: fragment materiałów biograficznych i korespondencji żony Zofii z Hoyerów Battaglii, babki Olgi Battaglii, pradziada Karola Józefa Battaglii, wuja Karola Tomasza Battaglii i ojca Rogera.

Piotr Milczanowski
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

YouTube