Materiały Leona Marchlewskiego (1869–1946) – sygn. K III–73

Materiały Leona Marchlewskiego (1869–1946) – sygn. K III–73

Leon Marchlewski (1869–1946), chemia, biochemia.

Prof. i rektor UJ, czł. PAU.

  • Prace, ekspertyzy, materiały warsztatowe.
  • Fragmenty materiałów działalności dydaktyczno–organizacyjnej w UJ, Instytucie Rolniczym w Bydgoszczy, Puławach, w PAU i w Krakowskim Książęco-Biskupim Komitecie Pomocy w latach 1917–1918. Obszerna grupa materiałów działalności w Fundacji Zakłady Kórnickie z lat 1927–1931.
  • Fragment materiałów biograficznych i korespondencji z lat 1901–1937.

Rita Majkowska
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999, s. 382.

YouTube