Materiały Tadeusza Mańkowskiego (1878–1956) – sygn. K III–12

Materiały Tadeusza Mańkowskiego (1878–1956) – sygn. K III–12

Tadeusz Mańkowski (1878–1956) był historykiem sztuki, prof. UJ, członkiem Polskiej Akademii Umiejętności i Towarzystwa Naukowego Warszawskiego.

Z wykształcenia był prawnikiem (absolwent Uniwersytetu Lwowskiego), pracował jako adwokat. Równolegle rozwijał swoją pasję, jaką była historia sztuki. Jeszcze jako czynny adwokat opublikował kilkanaście prac naukowych, w 1930 r. ostatecznie zerwał z adwokaturą i poświęcił się działalności badawczej. Członek Komisji Historii Sztuki PAU od 1927 r. Członek TNW od 1936 r. Okres II wojny światowej spędził we Lwowie, gdzie pracował w Bibliotece im. Ossolińskich. Od 1945 r. dyrektor Państwowych Zbiorów Sztuki na Wawelu. Członek PAN, kierował Zakładem Historii Sztuki. Od 1951 r. wykładał na UJ.

Spuścizna Tadeusza Mańkowskiego (sygn. K III–12) obejmuje 2,00 mb. akt. Została opracowana przez Andrzeja Kamińskiego. Inwentarz opublikowano w „Biuletynie Archiwum PAN” nr 8.

W skład materiałów T. Mańkowskiego wchodzą m.in.:

  • prace własne twórcy spuścizny, zarówno publikowane, jak i niepublikowane, poświęcone historii sztuki polskiej, rzemiosłu artystycznemu, kolekcjonerstwie dzieł sztuki, wpływu sztuki orientalnej na sztukę polską, sztuki Lwowa oraz dziejów Wawelu,
  • recenzje, życiorysy historyków sztuki, teksty i konspekty wykładów na Uniwersytecie Jagiellońskim (w tym poświęcone sztuce orientalnej oraz sztuce i kulturze polskiej epoki stanisławowskiej),
  • materiały warsztatowe (wypisy archiwalne i biblioteczne, notatki bibliograficzne, wycinki prasowe dotyczące historii sztuki, rzemiosła artystycznego, wpływu sztuki orientalnej na polską,
  • zbiór fotografii, rysunków, klisz (ok. 2100 szt.), dokumentujących zabytki architektury i dzieła sztuki (w tym rzemiosła artystycznego), a także fotografie z podróży do krajów Europt Zachodniej (1929, 1930, 1932),
  • materiały działalności wydawniczej, w tym korespondencja 1937–1938, artykuły i recenzje, korespondencja i umowy z wydawnictwami w sprawie druku prac (1950-1961),
  • nieliczne materiały związane z działalnością dydaktyczną na Uniwersytecie Jagiellońskim z lat 1951–1955,
  • materiały biograficzne (1878–1956): dokumenty szkolne i uniwersyteckie, dotyczące działalności zawodowej w adwokaturze oraz w instytucjach nauki i kultury, członkostwa w towarzystwach naukowych (polskich i zagranicznych), dyplomy i odznaczenia państwowe, legitymacje służbowe, autoreferaty i bibliografia prac,
  • korespondencja z uczonymi polskimi i zagranicznymi oraz z instytucjami naukowymi z lat 1903–1956,
  • materiały rodzinne (korespondencja żony, materiały rodziców T. Mańkowskiego) i osób obcych, m. in. Z. Wygodzkiej oraz dwa albumy fotografii znajomych.

Inwentarz spuścizny T. Mańkowskiego dostępny jest pod linkiem: https://archiwum.pan.pl/images/wydawnictwa/Biuletyn_8.pdf.

Na podstawie: A. Kamiński, Materiały T. Mańkowskiego, “Biul. APAN” Nr 8: 1965, s. 13–54; R. Majkowska, Tadeusz Mańkowski, w: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999, s. 381.

YouTube