Materiały Mariana Plezi (1917–1996) – sygn. K III–80

Materiały Mariana Plezi (1917–1996) – sygn. K III–80

Marian Plezia (1917–1996), filologia klasyczna, łacińska, średniowieczna. Prof., kierownik Pracowni Słownika Łaciny Średniowiecznej PAN, członek PAN i PAU.

  • Teksty tłumaczeń, artykuły do Słownika Starożytności Słowiańskich.
  • Materiały warsztatowe i redakcyjne do przekładu i wydania Kroniki Wincentego Kadłubka (wydanej przez PAU w 1994 r.). Fragment materiałów do wydania  “Słownika łacińsko – polskiego”. Ciceroniana, wypisy źródłowe z materiałów Biblioteki Uniwersytetu w Cambridge, Biblioteki Jagiellońskiej, Biblioteki Czartoryskich, Biblioteki Kapituły Krakowskiej, notatki. Materiały dotyczące Gustawa Przychockiego, Ulricha von Wilamowitz – Moellendorff, Michała Jurkowskiego, Kazimierza Morawskiego.
  • Materiały działalności w PAN i PAU (po reaktywowaniu w 1989 r.), w Komitecie Obchodu Millenium Państwa Polskiego i Komitecie Nagród Państwowych.
  • Materiały biograficzne – 5 medali okolicznościowych.
  • Korespondencja.
  • Materiały o twórcy zespołu, w tym praca magisterska Alicji Jasny “Bibliografia podmiotowo – przedmiotowa Prof. dr hab. Mariana Plezi poprzedzona krótką kroniką życia i działalności” (1984).
  • Materiały rodzinne matki Zofii ze Zbrożków – Pleziowej (1885 – 1970), m. in. indeks osobowy i miejscowy do “Kodeksu dyplomatycznego katedry i diecezji wileńskiej” (oprac. Przez Z.P. na zlecenie prof. W. Semkowicza (wyd. przez PAU w 1994 r.), listy do męża (1917, 1918, 1935); materiały ojca – Jakuba Plezi (1885 – 1941) – listy do żony z lat 1915 – 1941.
  • Materiały obce – teksty artykułów, referatów.

E. Dziurzyńska
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

YouTube