Materiały Adama Przybosia (1906–1990) – sygn. K III–115

Materiały Adama Przybosia (1906–1990) – sygn. K III–115

Adam Przyboś (1906–1990), historia.

Prof. Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Krakowie, współzałożyciel Podolskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, członek Polskiego Towarzystwa Historycznego.

  • Opracowania, w tym nie drukowana monografia Tarnopola 1540 – 1815, artykuły, referaty, odczyty, m. in. dotyczące przeszłości Rzeszowa.
  • Materiały warsztatowe, m. in. wypisy źródłowe i materiały do historii Tarnopola, Rzeszowa, postaci biskupa Andrzeja Trzebnickiego, Albrychta Stanisława Radziwiłła, indeks osób do t. 3 Volumina Legum.
  • Materiały działalności pedagogicznej z l. 1930 – 1950 w szkołach krakowskich (IX Gimnazjum J. Hoene – Wrońskiego, III Gimnazjum im. Króla Jana Sobieskiego, X Państwowe Liceum i Gimnazjum Żeńskie im. Królowej Wandy, Liceum i Gimnazjum H. Sienkiewicza), tarnopolskich (I i II Gimnazjum), rzeszowskich (I Gimnazjum i Liceum im. St. Konarskiego, II Gimnazjum im. St. Sobińskiego, Prywatne Gimnazjum Żeńskie, Trzyklasowa Koedukacyjna Szkoła Handlowa TSL) i jako prywatnego nauczyciela Michała Boworowskiego.
  • Materiały działalności organizacyjno – wydawniczej z l. 1945 – 196? W WSP w Krakowie (katedra Historii Powszechnej), Instytucie Pedagogicznym w Katowicach, Komisji Historycznej i Redakcji PSB Polskiej Akademii Umiejętności, Pracowni Bibliografii Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk.
  • Materiały biograficzne z okresu studiów w UJ, działalności w Kole Historyków UJ, Akademickim Kole Rzeszowiaków, Sodalicji.
  • Bogata korespondencja z l. 1925 – 1990 (m. in. J. Bieniarzówna, W. Czapliński, W. Dworzaczek, K. Klemensiewicz, W. Konopczyński, K. Lepszy, B. Leśnodorski, T. Ładogórski, w. Serczyk, W. Sierpiński, J. Tazbir, M. in. Tyrowicz, K. Wojtyła, J. Woliński, Z. Wójcik).

Marta Płatek (Tylka)
Źródło: Przewodnik po zasobie Archiwum PAN, praca zbiorowa pod kier. H. Krajewska, A. Kulecka, Warszawa 1999.

 

YouTube